ลมหนาวจริงจังเริ่มพรุ่งนี้ 17 พ.ย. กรุงเทพฯอุณหภูมิต่ำสุด 21-22 องศา

เพจ พยากรณ์อากาศประเทศไทย เผย ลมหนาวจริงจังเริ่มพรุ่งนี้ 17-21 พ.ย. อากาศจะเย็นลงชัดเจน กรุงเทพฯ อุณหภูมิต่ำสุด 21-22 องศา

วันที่ 16 พ.ย. 2566 เพจเฟซบุ๊ก พยากรณ์อากาศประเทศไทย ได้รายงานสภาพอากาศ โดยระบุข้อความว่า ลมหนาวจริงจังเริ่มพรุ่งนี้ 17-21 พ.ย. จะเย็นลงชัดเจน กรุงเทพฯ 21-22 องศา ช่วง 17-22 พ.ย., 22 พ.ย. เริ่มทยอยจาง กรุงเทพฯ พยากรณ์อุณหภูมิต่ำสุดวันที่ 17-23 พ.ย. ดังนี้ 21.9, 22.1, 21.4, 21.4, 22.2, 22.4, 24.0 องศา

 

ลมหนาวจริงจังเริ่มพรุ่งนี้ 17 พ.ย. กรุงเทพฯอุณหภูมิต่ำสุด 21-22 องศา

การอุ่นขึ้นหรือเย็นลง หมายถึง การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิ ตามลำดับ เมื่อเทียบกับวันอ้างอิง ไม่ได้หมายความว่าร้อนหรือหนาว แต่ละรูปมีแถบสีและตัวเลขกำกับอยู่ว่าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเท่าใด


รูปนี้แสดงพยากรณ์อุณหภูมิเวลา 7.00 น. ของแต่ละวัน ลบด้วยของวันอ้างอิง ในที่นี้คือของวันนี้ 16 พ.ย.

 

ลมหนาวจริงจังเริ่มพรุ่งนี้ 17 พ.ย. กรุงเทพฯอุณหภูมิต่ำสุด 21-22 องศา

เพจนี้พยากรณ์ตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ผลิตขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีและผลงานประดิษฐ์คิดค้น ที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยของ บริษัท ซีพีเอส เวเธอร์ จำกัด และ บริษัท ซีพีเอส อะกริ จำกัด


รูปความแตกต่างของอุณหภูมินี้ ไม่สามารถนำสีในรูปไปเปรียบเทียบตรง ๆ กับรูปความแตกต่างของอุณหภูมิอื่น เนื่องจากวันอ้างอิงที่นำมาหาความแตกต่างนั้นเป็นคนละวันกัน แต่ผลการพยากรณ์ว่าจะอุ่นขึ้น ใกล้เคียงเดิม หรือ เย็นลง นั้นมีความสอดคล้องกัน