ม.ร.ว.สดศรี ปันยารชุน ภริยาอานันท์  ปันยารชุน ถึงแก่อนิจกรรม สิริอายุ 87 ปี

อาลัย หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน ภริยาอานันท์ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 18 ของไทย ถึงแก่อนิจกรรม สิริอายุ 87 ปี ...

วันที่ 20 พ.ย. เวลา 08.20 น. หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน ถึงแก่อนิจกรรม ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สิริอายุ 87 ปี โดย หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน มีชื่อเดิมว่า หม่อมราชวงศ์สดศรีสุริยา จักรพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2479 เป็นธิดาของพลโท หม่อมเจ้าคัสตาวัส จักรพันธุ์ (พระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตน์จาตุรนต์ ประสูติแต่หม่อมหวน จักรพันธุ์ ณ อยุธยา) กับหม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด รพีพัฒน์ (พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประสูติแต่ หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา)

ม.ร.ว.สดศรี ปันยารชุน ภริยาอานันท์  ปันยารชุน ถึงแก่อนิจกรรม สิริอายุ 87 ปี

 

หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน เป็นลื่อในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระปนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ และเป็นพระนัดดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตรจาตุรนต์

 

ม.ร.ว.สดศรี ปันยารชุน ภริยาอานันท์  ปันยารชุน ถึงแก่อนิจกรรม สิริอายุ 87 ปี

หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน สมรสกับนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 18 ของไทย มีธิดา 2 คน คือ นางนันดา ไกรฤกษ์ และนางดารณี เจริญรัชต์ภาคย์