เริ่มลงทะเบียนหนี้นอกระบบแล้ว ตั้งแต่ 1 ธ.ค.2566 นี้ พร้อมมาตรการช่วยเหลือไกล่เกลี่ยจากรัฐบาล พร้อมวิธีลงทะเบียนทำอย่างไรบ้างผ่าน แอปพลิเคชั่น ThaID

    ที่ สำนักงานเขตห้วยขวาง เปิดลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ 1ธ.ค.66  ตามนโยบายรัฐบาลที่ได้กำหนดให้การแก้ไขหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ ซึ่งทาง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกจังหวัด อำเภอ และสำนักงานเขต ตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้นอกระบบที่มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ หรือประสงค์ให้ทางราชการช่วยแก้ไขปัญหา สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

  โดย นายไพฑูรย์ งามมุข ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกของการลงทะเบียนหนี้นอกระบบ โดยปกติการลงทะเบียนลักษณะดังกล่าว สำนักงานเขตได้ทำเป็นประจำอยู่แล้ว ก่อนที่รัฐบาลจะเปิดให้เป็นดีเดย์ในการลงทะเบียนวันนี้ ( 1ธ.ค.66)

เขตห้วยขวาง เปิดลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ  ขานรับนโยบายร่วมมือรัฐบาลเต็มที่


สำหรับการลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบบมี 2 รูปแบบ คือ

1. สแกนคิวอาร์โค้ด

2. ลงทะเบียนที่สำนักงานเขตในแต่ละพื้นที่ 


โดยมีกำหนดการลงทะเบียนตามเวลาราชการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 16:00 น. ส่วนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://debt.dopa.go.th   สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 06:00 - 23.00 น. รวมถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์

เขตห้วยขวาง เปิดลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ  ขานรับนโยบายร่วมมือรัฐบาลเต็มที่

 

สำหรับ ขั้นตอนการลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ มีดังนี้


    1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ThaID ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน 
    2. ทำตามขั้นตอนการใช้แอปพลิเคชัน ThaID 
    3. สแกน QrCode เพื่อยืนยันตัวตนตามขั้นตอน 
    4. เมื่อยืนยันตัวตนแล้ว ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลตามแบบฟอร์มการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

เขตห้วยขวาง เปิดลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ  ขานรับนโยบายร่วมมือรัฐบาลเต็มที่

แต่สำหรับการลงทะเบียนดังกล่าว ส่วนใหญ่จะเกิดปัญหาในขั้นตอนแรก คือการพิสูจน์ตัวตนและการสแกนใบหน้า แต่หากผ่านขั้นตอนนี้ไปได้ก็ไม่มีปัญหาอะไร และสิ่งจำเป็นในการมาลงทะเบียน คือ บัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานแสดงการเป็นหนี้

เขตห้วยขวาง เปิดลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ  ขานรับนโยบายร่วมมือรัฐบาลเต็มที่


นายไพฑูรย์ กล่าวอีกว่า ทางสำนักงานเขต ได้ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook และมีผู้สนใจหลายรายติดต่อเข้ามาร่วมลงทะเบียนหนี้นอกระบบ ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะคนในเขตพื้นที่เท่านั้นที่สามารถลงทะเบียนได้ คนต่างจังหวัดก็สามารถเข้ามาลงทะเบียนได้ 
กระทรวงมหาดไทย จะประสานงานท่านเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้สินในลำดับถัดไป โดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่ เมนูตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน กรณีไม่สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ให้ติดต่อที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตเพื่อให้เจ้าหน้าดำเนินการลงทะเบียนให้ได้

เขตห้วยขวาง เปิดลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ  ขานรับนโยบายร่วมมือรัฐบาลเต็มที่


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักการสอบสวนและนิติการ โทร. 0-2356-9556 ศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567

 


ส่วนนโยบายดังกล่าว กทม. ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลอย่างไรบ้างนั้น  นายไพฑูรย์ กล่าวว่า เรื่องหนี้นอกระบบเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง เงินไม่พอใช้ ซึ่งเห็นได้จากลูกน้องรอบตัว ทั้งพนักงานกวาดขยะ เทศกิจ เป็นต้น ที่มีเงินเดือนไม่สูงมาก และการกู้นอกระบบจึงเป็นอีกช่องทางที่พวกเขาพึ่งพิง อย่างไรก็ตาม การลงทะเบียนดังกล่าว ทางเขตจะเรียกลูกหนี้และเจ้าหนี้มาร่วมเจรจาไกล่เกลี่ย


แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้และไกล่เกลี่ย เจ้าหน้าที่จะเรียกทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ มาเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อประนีประนอมให้ผ่อนตามงวด และคิดดอกเบี้ยพอประมาณ หากลูกหนี้เจอเรื่องการคุกคาม หรือข่มขู่ ก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่ง โดยเขตห้วยขวางมีผู้ลงทะเบียน 50 รายแล้ว ขณะที่วันนี้มี 3 ราย โดยมีมาตรการไกล่เกลี่ยจากเบาไปหาหนัก และได้ยืนยันว่าการลงทะเบียนดังกล่าวกับสำนักงานเขตปลอดภัย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรมการปกครองรับทราบ และสามารถให้ความมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอน

 

เขตห้วยขวาง เปิดลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ  ขานรับนโยบายร่วมมือรัฐบาลเต็มที่


อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการช่วยเหลือลูกหนี้และเจ้าหนี้ สำนักงานเขตได้มีการประสานกับสถาบันการเงิน ทั้งธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ที่มีการให้ดอกเบี้ยแบบรากหญ้าอยู่แล้ว และเป็นสถาบันการเงินยืนพื้น

 


ทั้งนี้ คาดว่าจะมีคนเข้าร่วมโครงการต่ำสุด 5 พันคน ซึ่งเป็นหนี้ทวีคูณถึง 4 - 5 เท่า อยากแนะนำให้ประชาชนมาลงทะเบียน เชื่อว่าเป็นทางออกที่ดีกว่า เพราะรัฐบาลเปิดโอกาสแล้ว