10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ  กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง

วันที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง 60 ด่าน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้งว่า วันที่ 10 ธันวาคม 2566 หรือวันรัฐธรรมนูญ กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษรวม 3 สายทาง ดังนี้
 

10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ  กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

 

10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ  กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง

ในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 (วันรัฐธรรมนูญ) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(BEM)และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน