เกษตรกรเตรียมเฮ ส.ป.ก. เตรียมมอบโฉนดเพื่อการเกษตร พร้อมกันทั่วประเทศ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตกรรรม (ส.ป.ก.) เตรียม Kick off "มอบโฉนดเพื่อการเกษตร" พร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 15 มกราคม 2567

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2567 เพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า ของรัฐบาล ได้โพสต์ข้อความระบุว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตกรรรม (ส.ป.ก.) เตรียม Kick off "มอบโฉนดเพื่อการเกษตร" พร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 15 ม.ค. 2567

 

เกษตรกรเตรียมเฮ ส.ป.ก. เตรียมมอบโฉนดเพื่อการเกษตร พร้อมกันทั่วประเทศ

นโยบายดังกล่าว สืบเนื่องมาจากการแถลงนโยบายของรัฐบาล เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2566 ที่ผ่านมา ที่มุ่งเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็น "โฉนดเพื่อการเกษตร" ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้


เปลี่ยนมือได้ (โอนสิทธิ)

  • สามารถโอนคืน ส.ป.ก. ได้ โดยโอนคืนให้ ส.ป.ก.ทั้งแปลงหรือบางส่วนได้
  • ได้รับค่าชดเชย
  • หากเกษตรกรไม่ประสงค์ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สามารถสละสิทธิให้เกษตรกรอื่นที่มีคุณสมบัติตามกำหนด


เพิ่มวงเงินสินเชื่อ การเข้าถึงแหล่งทุนใหม่ สามารถเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้

  • ขยายวงเงินสินเชื่อให้กับเกษตรกรที่ขอกู้กับ ธ.ก.ส.
  • ใช้ไม้มีค่าที่ปลูกบนที่ดิน ค้ำประกันสินเชื่อให้เต็มวงเงิน 100%
  • สามารถขอสินเชื่อนโยบายจากกองทุน ส.ป.ก. เต็มวงเงินตามราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์

 

ใช้ค้ำประกันตัวบุคคล

  • เป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่สามารถค้ำประกันตัวบุคคลทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นศาล โดยความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


สร้างรายได้ให้เกษตรกร เพิ่มทรัพย์สิน

  • ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า 10 ต้นต่อไร่ สามารถใช้ต้นไม้ค้ำประกันสินเชื่อ (โฉนดต้นไม้) และขาย Carbon Credit โดยความร่วมมือกับ กรมป่าไม้, ธ.ก.ส. และ อบก.

 

  • ส่งเสริมและพัฒนาจากรัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ซึ่งมีการทำ MOU 16 หน่วยงาน ด้านการพัฒนาอาชีพ และรับเงินชดเชยหรือเยียวยาภัยพิบัติ

 

เกษตรกรเตรียมเฮ ส.ป.ก. เตรียมมอบโฉนดเพื่อการเกษตร พร้อมกันทั่วประเทศ