ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ศาลสั่งยกเลิกล้มละลาย บางกอกการภาพยนตร์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ยกเลิกการล้มละลายของ บริษัท บางกอกการภาพยนตร์ จำกัด

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องยกเลิกการล้มละลายในคดีหมายเลขแดงที่ 232/2564 ของศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 3 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม โดยประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า

 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ศาลสั่งยกเลิกล้มละลาย บางกอกการภาพยนตร์

 

 

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 แจ้งว่า ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของ บริษัท บางกอกการภาพยนตร์ จำกัด ลูกหนี้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 นั้น

บัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายของ บริษัท บางกอกการภาพยนตร์ จำกัด ลูกหนี้ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105515001094 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 23 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 44 (สุภาร่วม) ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 135 (1) แห่งพระราชบัญญัติลัมละลาย พุทธศักราช 2483 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม2566 แล้ว

 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ศาลสั่งยกเลิกล้มละลาย บางกอกการภาพยนตร์