"หยก"โผล่กลางงาน"เกษตรแฟร์" ทำโพลถามสังคม

"หยก ทะลุวัง"โผล่ทำโพลกลางงานเกษตรแฟร์ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถามสังคมคิดว่าต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ ??

6 ก.พ.67 "กลุ่มทะลุวัง" นำโดย "หยก ทะลุวัง"ธนลภย์ ผลัญชัย , ธีรภัทร ประกับแก้ว ,นายนภสินธุ์ ตรีรยาภิวัฒน์ หรือ สายน้ำ นายสิทธิชัย ปราศรัย หรือ ออย นายจิรภาส กอรัมย์ หรือ แก้ป ได้เดินทางมาที่งานเกษตรแฟร์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้เดินทางมาจัดกิจกรรมการสอบถามความคิดเห็นผ่านโพล ด้วยคำถามที่ว่า “ศาลไทยยุติธรรม ? คุณคิดว่าต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม หรือไม่?” โดยมีตัวเลือกให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านสติกเกอร์สีชมพูระหว่างเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

 

สำหรับบรรยากาศของการทำกิจกรรมได้ตั้งต้นที่หน้าหอประชุมใหญ่ มก. และนักกิจกรรมฯ ได้กล่าวเชิญชวนประชาชน นิสิต นักศึกษา นักเรียน ที่มาเดินเที่ยวงานเกษตรแฟร์ 2567 เป็นระยะ โดยมีประชาชนส่วนหนึ่งได้มาร่วมติดสติกเกอร์แสดงความคิดเห็นกัน และมีประชาชนรายหนึ่งที่ไม่ได้ติดสติกเกอร์ แสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วย ผ่านการพูด แม้จะไม่ได้ติดสติกเกอร์ก็ตาม

\"หยก\"โผล่กลางงาน\"เกษตรแฟร์\" ทำโพลถามสังคม

โดย ธีรภัทร ประดับแก้ว กล่าวเชิญชวนประชาชนตอนหนึ่งระบุว่า ปัจจุบัน “บุ้ง เนติพร” อดอาหาร-น้ำ มาตั้งแต่เย็นวันที่ 27 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยมีข้อเรียกร้อง 2 ข้อ ได้แก่ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม และต้องไม่มีประชาชนถูกคุมขังเพราะเห็นต่างทางการเมืองอีก ขอเชิญชวนทุกคนได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นดังกล่าวว่าควรจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหรือไม่

\"หยก\"โผล่กลางงาน\"เกษตรแฟร์\" ทำโพลถามสังคม

\"หยก\"โผล่กลางงาน\"เกษตรแฟร์\" ทำโพลถามสังคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศมีประชาชน นิสิต นักศึกษาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เมื่อได้เห็นกิจกรรมการทำโพลของนักกิจกรรมกลุ่มนี้ ก็ได้มีการหันพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มทำนองซุบซิบ “ว่านี่ใช่ “หยก” ตัวจริงหรือเปล่า”?? ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ยุติในเวลา 19.15 น. ผลปรากฎว่านิสิต นักศึกษา ที่มาแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
\"หยก\"โผล่กลางงาน\"เกษตรแฟร์\" ทำโพลถามสังคม