เสร็จแล้ว บ้านใหม่ ลิงลพบุรี ที่วัดพระบาทน้ำพุ แก้ปัญหาลิงแสมครองเมือง

สร้างเสร็จแล้ว ได้ฤกษ์เปิดเมืองลิง แก้ปัญหาลิงแสมลพบุรี ต้อนรับวันวาเลนไทน์ 14ก.พ.67 พาไปส่องบ้านใหม่ลิงลพบุรี ที่วัดพระบาทน้ำพุ นำร่องแก้ปัญหาลิงแสม สร้างความเดือดร้อนให้ชาวลพบุรี


14 ก.พ.67 ที่ วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี ได้มีพิธีเปิดเมืองลิงต้อนรับวันวาเลนไทน์ โดย หลวงพ่ออลงกต หรือ พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เข้าร่วมในพิธีเปิด เมืองลิง หรือเมืองวานร วัดพระบาทน้ำพุ  สำหรับเมืองลิงต้นแบบ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อเป็นการนำร่องแก้ปัญหาจำนวนประชากรลิงแสมลพบุรี ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นจนล้นเมือง สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทำลายข้าวของเสียหาย 

เสร็จแล้ว บ้านใหม่ ลิงลพบุรี ที่วัดพระบาทน้ำพุ แก้ปัญหาลิงแสมครองเมือง

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 7  ก.พ.67   นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายกฤติน หลิมตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาลิงในเขตบริเวณเมืองเก่า อำเภอลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ เทศบาลเมืองลพบุรี  เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี เตรียมย้ายลิงลพบุรีไปสถานที่ที่เหมาะสม

เสร็จแล้ว บ้านใหม่ ลิงลพบุรี ที่วัดพระบาทน้ำพุ แก้ปัญหาลิงแสมครองเมือง

ช่วยแก้ปัญหาลิงแสมที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในบริเวณเมืองเก่า อำเภอลพบุรี จังหวัดลพบุรี และเพื่อเป็นการคุ้มครองสัตว์ป่า การบำบัดเยียวยาสัตว์ป่า การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน ซึ่งลิงแสมเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงร่วมมือกันดำเนินการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาลิงในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ด้วยการดำเนินการอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ

เสร็จแล้ว บ้านใหม่ ลิงลพบุรี ที่วัดพระบาทน้ำพุ แก้ปัญหาลิงแสมครองเมือง

จะมีการสร้างกรงพักพิงลิงสำหรับเป็นที่ปรับพฤติกรรมลิง และนำลิงที่ได้รับการทำหมันแล้วไปไว้ที่กรงพักพิงลิง เพื่อเตรียมการเคลื่อนย้ายลิงไปดูแลในสถานอนุบาลลิง (สวนลิง) ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี หรือสามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

เสร็จแล้ว บ้านใหม่ ลิงลพบุรี ที่วัดพระบาทน้ำพุ แก้ปัญหาลิงแสมครองเมือง

เสร็จแล้ว บ้านใหม่ ลิงลพบุรี ที่วัดพระบาทน้ำพุ แก้ปัญหาลิงแสมครองเมือง

ซึ่งบ้านหลังใหม่ลิงลพบุรี ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนำลิงเข้าไปอยู่อาศัย ฤกษ์ดีต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์ 14 ก.พ. 67 

เสร็จแล้ว บ้านใหม่ ลิงลพบุรี ที่วัดพระบาทน้ำพุ แก้ปัญหาลิงแสมครองเมือง

เสร็จแล้ว บ้านใหม่ ลิงลพบุรี ที่วัดพระบาทน้ำพุ แก้ปัญหาลิงแสมครองเมือง


เมื่อปี2566 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ทำการสำรวจลิงในวัดพระบาทน้ำพุ ระหว่าง วันที่ 5-7 ก.ค. 2566 พบว่ามีจำนวนทั้งหมด 371 ตัว จึงมีแนวคิดเพื่อแก้ปัญหาลิงในวัดพระบาทน้ำพุและพื้นที่จังหวัดลพบุรี และให้เป็นสถานที่ให้การศึกษาเกี่ยวกับลิง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

เสร็จแล้ว บ้านใหม่ ลิงลพบุรี ที่วัดพระบาทน้ำพุ แก้ปัญหาลิงแสมครองเมือง

เสร็จแล้ว บ้านใหม่ ลิงลพบุรี ที่วัดพระบาทน้ำพุ แก้ปัญหาลิงแสมครองเมือง