"สมเด็จพระสังฆราชแห่งกัมพูชา" สิ้นพระชนม์

"เจ้าพระคุณสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี เทพ วงศ์" (Tep Vong) สมเด็จพระสังฆราช แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สิ้นพระชนม์

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2567 พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือ เจ้าคุณประสาร เรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) โพสต์เฟซบุ๊ก พระราชวัชรสารบัณฑิต – เจ้าคุณประสาร แจ้งข่าวการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระสังฆราช (Tep Vong) แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

 

สมเด็จพระสังฆราชแห่งกัมพูชา สิ้นพระชนม์

โดยระบุข้อความว่า "เจ้าพระคุณสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี เทพ วงศ์ (Tep Vong) สมเด็จพระสังฆราช แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สิ้นพระชนม์ วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.40 น. ณ วัดอุณณาโลม ราชธานี พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา"

 

 

สมเด็จพระสังฆราชแห่งกัมพูชา สิ้นพระชนม์

ทั้งนี้ เจ้าพระสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี เทพ วงศ์ ประสูติเมื่อปี 2475 อุปสมบทปี 2496 เมื่ออายุ 21 ปี และได้รับการสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชแห่งมหานิกาย ในปี 2524 และทรงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอุณาโลม กรุงพนมเปญ