ชี้แจงแล้ว หลังว่อนเตือน ดื่มน้ำเย็นตอนอากาศร้อน เสี่ยงเส้นเลือดระเบิด

โรงพยาบาลราชวิถี ชี้แจง หลังมีการเตือน ถึงเรื่องดื่มน้ำเย็นตอนอากาศร้อนถึง 40 องศา หลอดเลือดเล็กอาจปริหรือระเบิดได้

มีการเตือนออกมาในโลกออนไลน์ เกี่ยวกับหน้าร้อนที่มีอากาศร้อนถึง 40 องศา ไม่ควรดื่มน้ำเย็น เพราะหลอดเลือดเล็กอาจปริหรือระเบิดได้นั้น ทางโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงว่า

ข้อมูลตามข้อความดังกล่าวไม่พบความสัมพันธ์ตามข้อมูลทางการแพทย์และไม่มีความเป็นจริงตามข้อมูลทางการแพทย์ หรือข้อมูลทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่สนับสนุนตามที่ข้อความกล่าวอ้างถึงแต่อย่างใด จึงเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และเชื่อถือไม่ได้

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rajavithi.go.th หรือโทร. 02 206 2900

ชี้แจงแล้ว หลังว่อนเตือน ดื่มน้ำเย็นตอนอากาศร้อน เสี่ยงเส้นเลือดระเบิด

ขอบคุณ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม