"ทนายเดชา" เปิดกฎหมายเตือน ลูกจ้างจะลาป่วยลากิจ อ่านให้ดี ระวังไว้เลย

ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ เปิดกฎหมาย ถึงลูกจ้างหลายคนที่ชอบหยุดโดยการทำตามใจตัวเอง งานนี้ต้องอ่านให้ชัด อาจโดนเลิกจ้างได้

ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ทนายความชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความ กฎหมายควรรู้ของลูกจ้าง ผ่านเฟซบุ๊ก ทนายคลายทุกข์ ระบุเนื้อหาดังนี้ 

"ทนายเดชา" เปิดกฎหมายเตือน ลูกจ้างสายหยุดบ่อย อ่านให้ดี ระวังไว้เลย

สวัสดียามเช้าวันนี้

เป็นวันทำงานลูกจ้างมีหน้าที่ต้องไปทำงานหากใครจะลากิจลาป่วยก็ต้องลาให้ถูกต้องตามระเบียบของนายจ้าง

จะทำอะไรตามใจตัวเองไม่ได้นะครับเพราะกฎหมายแรงงานเขียนไม่ชัดเจนว่าลูกจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งหรือกฎระเบียบหรือข้อบังคับของนายจ้าง

ถ้าเป็นกฎระเบียบของนายจ้างที่ชอบด้วยกฎหมายและลูกจ้างต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายจ้างเนื่องจากตามกฎหมายแรงงานลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าจ้างตลอดเวลาที่ทำงานถึงแม้ไม่ได้ทำงาน

ข้อกฎหมายดังกล่าวแตกต่างจากสัญญาจ้างทำของ

ที่รับจ้างทำงานเป็นชิ้นงานโดยเน้นความสำเร็จของงานเป็นหลัก

ดังนั้นลูกจ้างเมื่อได้ค่าจ้างตลอดเวลาที่เป็นลูกจ้างโดยไม่ต้องทำงานเช่นวันหยุดจึงต้องอยู่ใต้การบังคับบัญชาและปฏิบัติตามกฎระเบียบของนายจ้าง

มิฉะนั้นอาจเป็นเหตุให้เลิกจ้างได้ข้อกฎหมายที่ควรรู้จากทนายเดชา

สอบถามข้อกฎหมาย 02-948-5700 ในเวลาราชการเท่านั้น

ลูกจ้างหากไม่มาทำงานต้องขออนุญาตลาให้ถูกต้องมิฉะนั้นถือว่าละทิ้งการงานอาจเป็นเหตุให้ถูกเลิกจ้างได้

"ทนายเดชา" เปิดกฎหมายเตือน ลูกจ้างสายหยุดบ่อย อ่านให้ดี ระวังไว้เลย