อย. เตือน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชื่อดัง ตรวจพบสารอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ตรวจพบซิลเดนาฟิล (Sildenafil) และทาดาลาฟิล (Tadalafil) ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชื่อดัง

จากกรณี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกมาโพสต์เตือนโดยระบุว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ร้านชูว์รูล์@rul8 ส่งตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

อย. เตือน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชื่อดัง ตรวจพบสารอันตราย

 

 

โดยฉลากระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้ “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ตรา ชูว์) DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT (CHU BRAND) เลขสารบบอาหาร 13-1-23265-5-0004 ผลิตโดย : บริษัท เจบี โปรเวิร์ค จำกัด 56/18 หมู่ที่ 4 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ชูรูล 888 จำกัด 8/6 ถนนบึงพระจันทร์ ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 วันที่ผลิต MFG: 15/07/2023 วันที่หมดอายุ EXP : 15/07/2025 ครั้งที่ผลิต Batch No .: 0041510KA

ผลการตรวจวิเคราะห์พบยาแผนปัจจุบัน ซิลเดนาฟิล (Sildenafil) และทาดาลาฟิล (Tadalafil) ซึ่งจัดเป็นยาควบคุมพิเศษ เป็นกลุ่มยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งออกฤทธิ์โดยยับยั้งเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรส 5 เป็นอาหารที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรืออนามัยของประชาชน เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ จึงประกาศให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด