อ.อ๊อด เตือน ให้ทิ้งทันที แมลงวันตอมปลาเค็ม แปปเดียวตายเกลื่อน อันตรายมาก

รศ. ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ หรือ อาจารย์อ๊อด นักวิชาการสาขาเคมีอินทรีย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตือน อันตราย หลังมีภาพ แมลงวันตอมปลาเค็ม แปปเดียวตายเกลื่อน

จากกรณี ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง เผยภาพปลาเค็มตากแห้งที่ซื้อมาจากตลาด แล้วนำมาตากแดดหน้าบ้าน ปรากฏว่ามีแมลงวันที่บินมาตอมปลาเค็มร่วงกองตายเกลื่อนในตะแกรงใส่ปลาแห้ง จนเกิดความไม่สบายใจ ตามที่ได้รายงานข่าวไปแล้วนั้น

(อ่านข่าว สาวผวา ซื้อปลาเค็มตากแห้ง แมลงวันบินมาตอม ไม่กี่นาทีดิ้นตายเป็นกอง)

ล่าสุด รศ. ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ หรือ อาจารย์อ๊อด นักวิชาการสาขาเคมีอินทรีย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า 

อ.อ๊อด เตือน ให้ทิ้งทันที แมลงวันตอมปลาเค็ม แปปเดียวตายเกลื่อน อันตรายมาก

แนะนำให้ทิ้ง

กลุ่มของสารเคมีกำจัดแมลง แบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ

กลุ่มออร์กาโนคลอไรน์ ซึ่งเป็นกลุ่มของสารเคมีที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ สารเคมีกำจัดแมลงในกลุ่มนี้ที่นิยมใช้กันมาก คือ ดีดีที (DDT), ดีลดริน (Dieldrin), ออลดริน (Aldrin), ท็อกซาฟีน (Toxaphene), คลอเดน (Chlordane), ลินเดน (Lindane), เอนดริน (Endrin), เฮปตาครอ (Heptachlor) เป็นต้น สารเคมีในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นสารเคมีที่มีพิษไม่เลือก (คือเป็นพิษต่อแมลงทุกชนิด) และค่อนข้างจะสลายตัวช้า ทำให้พบตกค้างในห่วงโซ่อาหารและสิ่งแวดล้อมได้นาน บางชนิดอาจตกค้างได้นานหลายสิบปี ปัจจุบัน ประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกจะไม่อนุญาตให้ใช้สารเคมีในกลุ่มนี้ หรือไม่ก็มีการควบคุมการใช้ ไม่อนุญาตให้ใช้อย่างเสรี เพราะผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบ โดยสารเคมีในกลุ่มนี้ที่รู้จักกันคือ มาลาไธออน (Malathion), ไดอาซินอน (Diazinon), เฟนนิโตรไธออน (Fenitrothion), พิริมิฟอสเมธิล (Pirimiphos methyl), และไดคลอวอส (Dichlorvos หรือ DDVP) เป็นต้น สารเคมีในกลุ่มนี้จะมีพิษรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่น โดยเป็นพิษทั้งกับแมลงและสัตว์อื่นๆ ทุกชนิด แต่สารในกลุ่มนี้จะย่อยสลายได้เร็วกว่ากลุ่มแรก

กลุ่มคาร์บาเมต ซึ่งมีคาร์บาริลเป็นองค์ประกอบสำคัญ โดยสารเคมีกำจัดแมลงที่รู้จักและใช้กันมาก คือ คาร์บาริว (Carbaryl ที่มีชื่อการค้า Savin), คาร์โบฟุแรน (Carbofura), โพรพ็อกเซอร์ (Propoxur), เบนไดโอคาร์บ (Bendiocarb) สารเคมีในกลุ่มคาร์บาเมตจะมีความเป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้อยกว่าพวกออร์กาโนฟอสเฟต

กลุ่มสารไพรีทรอยด์สังเคราะห์ เป็นสารเคมีกลุ่มที่สังเคราะห์ขึ้นโดยมีความสัมพันธ์ตามโครงสร้างของไพรีทริน ซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่สกัดได้จากพืชไพรีทรัม สารเคมีในกลุ่มนี้มีความเป็นพิษต่อแมลงสูง แต่มีความเป็นพิษต่อสัตว์เลือดอุ่นต่ำ อย่างไรก็ตาม สารเคมีกลุ่มนี้มีราคาแพงจึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้ สารเคมีกำจัดแมลงในกลุ่มนี้ ได้แก่ เดลตาเมธริน (Deltamethrin), เพอร์เมธริน (Permethrin), ไซเพอร์เมธริน (Cypermethirn), เรสเมธริน (Resmethrin), ไบโอเรสเมธริน (Bioresmethrin), ไซฟิโนธริน (Cyphenothrin) และ ดี-เตตระเมธริน (D-tetramethrin) เป็นต้น

อ.อ๊อด เตือน ให้ทิ้งทันที แมลงวันตอมปลาเค็ม แปปเดียวตายเกลื่อน อันตรายมาก