ด่วน หาม ‘ตะวัน’ ส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

"ทะลุแก๊ซ" แจ้งข่าวด่วน! ส่งตัว "ตะวัน" รักษาที่รพ.ธรรมศาสตร์ฯ หลังทราบข่าวสูญเสีย "บุ้ง" ย้ำเกิดภาวะสูญเสียเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ส่งผลต่อจิตใจอย่างรุนแรง

วันที่ 15 พ.ค. เพจ“ทะลุแก๊ซ – Thalugaz” ได้ ออกมาแจ้งข่าว ระบุว่า “ด่วน! เวลา 13.00 น. ตะวันถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
 

ด่วน หาม ‘ตะวัน’ ส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

นอกยังได้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน X(ทวิตเตอร์เดิม) โดยระบุว่า...ขณะนี้ตะวันที่ร่วมต่อสู้กับบุ้ง ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ได้ประสบกับภาวะสูญเสียเพื่อนร่วมอุดมการณ์ 

 

ด่วน หาม ‘ตะวัน’ ส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างรุนแรง และสภาพร่างกายจากการอดอาหารประท้วงของตะวันก็อยู่ในระดับเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต