เช็ก ปฏิทินเงินอุดหนุนบุตร โอนเงินสดเข้าบัญชีวันไหนบ้าง 2567

เช็ก วันโอนเงินอุดหนุนบุตรเข้าบัญชี 2567 ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2567 เงินอุดหนุนบุตรเข้าวันไหนบ้าง

คุณพ่อคุณแม่เช็กเลย รับเงินอุดหนุนบุตร โอนเงินสดเข้าบัญชีทั่วประเทศ จริงหรือ? เช็กปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-กันยายน 2567 เงินอุดหนุนบุตรเข้าวันไหนบ้าง ดูที่นี่ได้เลย

 

เช็ก ปฏิทินเงินอุดหนุนบุตร โอนเงินสดเข้าบัญชีวันไหนบ้าง 2567

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเผยตามที่มีการส่งต่อข้อมูลในเรื่องรับเงินอุดหนุนบุตร โอนเงินสดเข้าบัญชีทั่วประเทศ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งประกาศปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2567 

- เดือนพฤษภาคม 2567 รับในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 
- เดือนมิถุนายน 2567 รับในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 
- เดือนกรกฎาคม 2567 รับในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567
- เดือนสิงหาคม 2567 รับในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 
- เดือนกันยายน 2567 รับในวันที่ 10 กันยายน 2567 

 

เช็ก ปฏิทินเงินอุดหนุนบุตร โอนเงินสดเข้าบัญชีวันไหนบ้าง 2567
 

สามารถตรวจสอบสิทธิและติดตามสถานะได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 
1️. เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do 
2️. แอปพลิเคชัน ทางรัฐ 
3️. แอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” โดยสามารถดาวน์โหลดแอปฯ ได้ที่ AppStore และ PlayStore

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dcy.go.th หรือ โทร. 02-255-5850 ถึง 7, 02-253-9116 ถึง 7

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 

เช็ก ปฏิทินเงินอุดหนุนบุตร โอนเงินสดเข้าบัญชีวันไหนบ้าง 2567

 

ขอบคุณ Anti-Fake News Center Thailand