การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตือน พร้อมงดจ่ายกระแสไฟฟ้า หากพบการกระทำเหล่านี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ออกประกาศเตือน พร้อมงดจ่ายกระแสไฟฟ้าหากพบผู้กระทำความผิดใช้ไฟฟ้าเพื่อฉ้อโกงประชาชน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ณ จุดที่พบการกระทำความผิด ใช้ไฟฟ้าเพื่อฉ้อโกงประชาชน อาทิ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เว็บพนันออนไลน์ การลักลอบค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การก่อการร้าย การก่อความไม่สงบ และอาชญากรรมในลักษณะองค์กรอาชญากรรม หรืออาชญากรรมข้ามชาติ

PEA พร้อมดำเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อมิให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และมิจฉาชีพนำสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้ให้บริการของไทยไปใช้ในการกระทำผิดหรือสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย ป้องกันมิให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ก่อให้เกิดความไม่สงบและอาชญากรรมข้ามชาติ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

ทั้งนี้ การพิจารณางดจ่ายกระแสไฟฟ้าของ PEA จะไม่กระทบกับผู้ใช้ไฟฟ้า และผู้ใช้บริการระบบสื่อสารทั่วไปภายในประเทศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตือน พร้อมงดจ่ายกระแสไฟฟ้า หากพบการกระทำเหล่านี้