หมอธีระ เปิดผลการศึกษา "เสพกัญชา" เสี่ยงเกิดปัญหาโรคจิต

หมอธีระ นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดผลการศึกษา เสพกัญชาทำให้เสี่ยงเกิดปัญหาโรคจิต

หมอธีระ นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า

เสพกัญชาทำให้เสี่ยงเกิดปัญหาโรคจิต

ทีมงานจากประเทศแคนาดาเผยแพร่ผลการศึกษาในวารสารทางการแพทย์ Psychological Medicine เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2024

หมอธีระ เปิดผลการศึกษา "เสพกัญชา" เสี่ยงเกิดปัญหาโรคจิต

ศึกษาในกลุ่มประชากรกว่า 11,000 คน และเปรียบเทียบการเกิดปัญหาโรคจิต (psychotic disorders) ในกลุ่มที่เสพกัญชา และไม่ได้เสพกัญชา

พบว่า กลุ่มที่เสพกัญชาตั้งแต่อยู่ในช่วงวัยรุ่น (12-19 ปี) จะเกิดปัญหาโรคจิตได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่เสพกัญชาถึง 11.2 เท่า

และกลุ่มที่เสพกัญชาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นนั้น จะเกิดปัญหาโรคจิตจนต้องไปรับการรักษาในรพ.หรือที่ห้องฉุกเฉิน มากกว่ากลุ่มที่ไม่เสพกัญชาถึง 26.7 เท่า

...ผลการศึกษานี้ตอกย้ำให้เห็นพิษภัยของกัญชา เป็นสิ่งเสพติด ที่ไม่ใช่แค่เสพติดเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบตามมาทั้งต่อตัวผู้เสพ และสังคมรอบข้าง

ผู้ปกครอง คุณครู ควรดูแลลูกหลาน ให้คำแนะนำ ไม่ริลองเสพ

สิ่งเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อสังคม

#นำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติด

หมอธีระ เปิดผลการศึกษา "เสพกัญชา" เสี่ยงเกิดปัญหาโรคจิต