ดีอี เปิดข้อยกเว้นใช้ชื่อไม่ตรงกันได้ ไม่ระงับใช้โมบายแบงก์กิ้ง

‘ดีอี’ยืนยันโมบายแบงก์กิ้ง ยังใช้งานได้ปกติ ยังไม่มีการระงับการใช้แต่อย่างใด ชี้มาตรการตรวจสอบคัดครองซิมการ์ดที่ผูกกับบัญชีธนาคารใช้เวลา 120 วันพร้อมยกเว้นใช้ชื่อไม่ตรงกันได้

วันนี้ (27 พ.ค.67) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวถึงการเริ่มมาตรการตรวจสอบซิมการ์ดที่ผูกกับบัญชีธนาคาร
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ว่า ขณะนี้เกิดกระแสความกังวลในพี่น้องประชาชนในการใช้โมบายแบงก์กิ้งได้นั้นอาจเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะในข้อเท็จจริง ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 จะเป็นการเริ่มกระบวนการตรวจสอบคัดกรองซิมการ์ดที่ผูกกับบัญชีธนาคาร ซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจสอบ 120 วัน โดยยังไม่มีการระงับหรือการให้ประชาชนยืนยันตัวตนใด
 

ดีอี เปิดข้อยกเว้นใช้ชื่อไม่ตรงกันได้ ไม่ระงับใช้โมบายแบงก์กิ้ง

นายประเสริฐ กล่าวว่า ขอย้ำว่ากระบวนการนี้เป็นเพียงการตรวจสอบคัดกรองเท่านั้น ยังไม่มีการระงับการใช้หรือให้พี่น้องประชาชนจะต้องยืนยันตัวใดๆ ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นการขอความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และธนาคาร โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นตัวกลางในการประสานงานกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการตรวจสอบข้อมูล ซึ่งหนึ่งในมาตรการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ด้วยการปราบซิมม้าและบัญชีม้าที่ใช้หลอกลวงประชาชน ดังต่อไปนี้

1. การดำเนินการกวาดล้างซิมม้าที่มีการแจ้งความผ่าน AOC 1441 โดยการปิดกั้นซิมโทรศัพท์มือถือที่เข้าข่ายการกระทำความผิด เดือนละ 15,000 ซิม หรือสัปดาห์ละ 4,000 ซิม

2. การตรวจสอบความต้องตรงกันของหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ Mobile Banking จำนวน 106 ล้านหมายเลข กับชื่อบัญชีธนาคารที่เป็นมาตรฐานสากล โดยเริ่มกระบวนการตรวจสอบ วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 และจะใช้เวลาตรวจสอบ 120 วัน โดยหลังจากนั้นจะประชาสัมพันธ์มาตรการต่อประชาชนต่อไป

กรณียกเว้นได้แก่

(1) บุคคลในครอบครัว

(2) ผู้อนุบาลตามคำสั่งศาล

(3) นิติบุคคล

(4) และอื่นๆที่ธนาคารเห็นว่ามีเหตุอันควรในการใช้ชื่อไม่ต้องตรงกัน

3. การกำหนดมาตรการและเงื่อนไขการเปิดบัญชีใหม่ เพื่อป้องกันการนำไปกระทำความผิดโดยเพิ่มกระบวนการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง Customer Due Diligence หรือ CDD โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยง ธนาคารต้องตรวจสอบให้เคร่งครัดมากขึ้นก่อนอนุมัติเปิดบัญชี โดยทาง ธปท.จะมีการออกประกาศภายในเดือนมิถุนายน 2567 ซึ่งปัจจุบันบางธนาคารได้มีการดำเนินการแล้ว

นายประเสริฐ กล่าวว่า กระทรวงดีอี ,ปปง. ,กสทช. ,สมาคมธนาคารและผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะมีการประชุมหารือเพื่อหามาตรการในดำเนินการภายหลังการตรวจสอบและเพื่อหาช่องทางในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น การยืนยันตัวตนผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น