"ประกันสังคม" ให้สิทธิตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ ผู้ประกันตนเช็คเลย

ประกันสังคมชวนผู้ประกันตนให้สิทธิตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ กับ Health Check ตั้งแต่ หู ตา เม็ดเลือด ปัสสาวะ มะเร็งปากมดลูก

ผู้ประกันตนเช็คเลย "ประกันสังคม" ให้สิทธิตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ ครอบคลุมตั้งแต่ภายนอกและภายใน เช็ค "ตรวจสุขภาพฟรีประกันสังคม" มีอะไรบ้างและมีเงื่อนแนะนำอย่างไร

Health Check สำนักงานประกันสังคมชวนผู้ประกันตนใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ  ตรวจครบทั้งร่างกายมีอะไรบ้างดูกันเลย 

 

ประกันสังคม ให้สิทธิตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ ผู้ประกันตนเช็คเลย

ประกันสังคม ให้สิทธิตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ ผู้ประกันตนเช็คเลย

 

 • การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test

อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจทุกๆ 1 ครั้ง/ปี

การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข และสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
อายุ 30-39 ปี ตรวจทุก 2 ปี
อายุ 40 ปี ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

 • การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์

เพื่อคัดกรองความผิดปกติและค้นหาโรคทางสายตา พร้อมทั้งการตรวจ Snellen eye Chart และวัดความดันของเหลวภายในลูกตา
อายุ 40-54 ปี ตรวจทุก 2 ปี
อายุ 55 ปี ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

อายุ ​15-34 ปี ตรวจ 1 ครั้ง
อายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

ปัสสาวะ UA
อายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

 • น้ำตาลในเลือด FBS (Fasting Blood Sugar)

อายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

 • การทำงานของไต Cr และ eGFR

อายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

 • ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total & HDL Cholesterol

อายุ 20-34 ปี ตรวจทุก 5 ปี
อายุ 35 ปี ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

 • เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg

ผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ.2535 ตรวจได้ 1 ครั้ง

 • มะเร็งปากมดลูก Pap Smear

อายุ 30 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 3 ปี

 • มะเร็งปากมดลูกวิธี Via

อายุ 30-55 ปี ตรวจทุก 5 ปี
( 55 ปีขึ้นไปควรใช้วิธี Pap Smear เท่านั้น)

 • มะเร็งปากมดลูก HPV DNA Test

อายุ 30 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง

อายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1ครั้ง/ปี

 • การถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray)

อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 3 ปี

หมายเหตุ : ผู้ประกันตนโทรศัพท์สอบถามสถานพยาบาลก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

สะดวกมาก สามารถเข้ารับบริการการตรวจสุขภาพฟรีที่สถานพยาบาลรัฐบาลและเอกชน เช็กเลยมีที่ไหนบ้าง https://bit.ly/4aGGh0z

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ประกันสังคม ให้สิทธิตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ ผู้ประกันตนเช็คเลย