ทำมาตั้งนาน วันนี้ชัดแล้ว เอาถ่านไปแช่ตู้เย็น ช่วยยืดอายุได้จริงหรือ?

ไขข้อข้องใจชัด การนำแบตเตอรี่ไปแช่ตู้เย็นจะช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ได้จริงหรือ ? วันนี้มีคำตอบที่ชัดเจนจาก NSTDA - สวทช.

การนำแบตเตอรี่ไปแช่ตู้เย็นจะช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ได้จริงหรือ ? วันนี้ NSTDA - สวทช. มีคำตอบมาให้อ่านกันว่า เป็นความเชื่อที่ถูกหรือผิด ซึ่งได้ระบุว่า 

ทำมาตั้งนาน วันนี้ชัดแล้ว เอาถ่านไปแช่ตู้เย็น ช่วยยืดอายุได้จริงหรือ?

การนำแบตเตอรี่ไปแช่ในตู้เย็นไม่ว่าจะช่องแช่แข็งหรือช่องแช่เย็นธรรมดาเพื่อยืดอายุการใช้งาน เป็นความเชื่อที่ผิดและไม่ควรทำตาม !

เนื่องจากช่องแช่แข็งมีอุณหภูมิเย็นจัดเกินไป ขณะที่ตู้เย็นในช่องธรรมดาก็มีความชื้นสูง ซึ่งอาจทำให้ขั้วต่าง ๆ ของแบตเตอรี่เสื่อมสภาพได้

ที่สำคัญหากนำแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ เช่น บวม มีรอยรั่ว แช่ในตู้เย็น สารเคมีในแบตเตอรี่อาจรั่วไหลออกมาปนเปื้อนในน้ำและอาหารที่แช่ในตู้เย็นได้

วิธีการเก็บรักษาแบตเตอรี่ที่ถูกต้อง คือ เก็บรักษาในอุณหภูมิไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป ทั้งนี้หากพบแบตเตอรี่บวมหรือเสื่อมสภาพ ก็ไม่ควรใช้งานต่อ แนะนำให้เปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ก้อนใหม่จะเป็นวิธีที่ดีและปลอดภัยที่สุด

ทำมาตั้งนาน วันนี้ชัดแล้ว เอาถ่านไปแช่ตู้เย็น ช่วยยืดอายุได้จริงหรือ?