เปิดข้อสอบ ม.รามคำแหง ที่ยากที่สุด คนทำถึงกับท้อ

เปิดข้อสอบที่ยากที่สุดจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิชาคณะมนุษยศาสตร์ เห็นแล้วยังท้อ เวลาให้ทำกระชั้นเกินไป

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เฟซบุ๊ก Sayan Praicharnjit มีการโพสต์เรื่องราวข้อสอบระดับปริญญาตรีที่โหดที่สุดในจักรวาล มีคำถามทั้งหมด 6 ข้อ ให้ทำ 4 ข้อแบบอัตนัย มีเวลาให้ 2 ชั่วโมงครึ่งยิ่งเห็นคำถามยิ่งขนลุก เพราะนักศึกษาระดับปริญญาเอก ยังต้องใช้เวลาค้นคว้านานนับเดือนถึงจะได้คำตอบ ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาตรีต้องตอบให้ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง
 

ส่วนคำถามที่นำมาโชว์นั้น มีทั้งหมด 2 วิชาจากคณะมนุษยศาสตร์

1. วิชา HIT 2401 สุโขทัยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว คำถามมีดังนี้

- ถ้าไม่พบจารึกพ่อขุนรามคำแหง (หลักที่ 1) จะมีผลกระทบต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนหรือไม่ เพราะเหตุใด พร้อมทั้งยกตัวอย่างและแสดงเหตุผล
- จงอธิบายการเปลี่ยนแปลงของภาคกลางตอนบน หลังจากที่พระยายุทธิษเฐียรฝักใฝ่พระเจ้าติโลกราชจนถึงเหตุการณ์สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชฝักใฝ่บุเรงนอง
- จงอธิบายว่า สถานภาพของเชื้อวงศ์พระร่วงจากจารึกวัดอินทสรศักดิ์ จารึกวัดบูรพารามและจารึกวัดอโศกราม
- จงอธิบายขอมในจารึกวัดศรีชุม (หลักที่ 2) หมายถึงกลุ่มใด เพราะเหตุใด และสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ดินแดนข้างเคียงได้อย่างไร
- นักศึกษาเห็นด้วยหรือไม่ ตำแหน่งวัดพระพายหลวง คือ เมืองสุโขทัยก่อนการสถาปนาราชวงศ์พระร่วง
- เหตุใดที่ผู้ปกครองเมืองสุโขทัยและพิษณุโลก ต่างพยายามจะยกสถานะของตนเป็นพระมหาธรรมราชา และราชสำนักกรุงศรีอยุธยามีทัศนคติใดต่อตำแหน่ง "มหาธรรมราชา"

 

เปิดข้อสอบ ม.รามคำแหง ที่ยากที่สุด คนทำถึงกับท้อ
 

2. วิชา HIT 3402 อยุธยาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว คำถามมีดังนี้

- จงอธิบายถึงรัฐเสียนที่ปรากฏในเอกสารจีนว่า หมายถึงศูนย์กลางใดอำนาจในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะเหตุใด
- จงอธิบายพัฒนาการของระบบศักดินาสมัยอยุธยา
- จงอธิบายข้อความสับสนเรื่องสมเด็จพระนครินทราธิราชในเอกสารหมิงสื่อหลู่
- เหตุใดนักโบราณคดีและประวัติศาสตร์จึงอธิบายว่า พระราชวังหลวงสมัยอยุธยาตอนต้นอยู่ที่บริเวณวัดพระศรีสรรเพชญ์
- ประมวลกฎหมายสมัยอยุธยาสามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยุธยาได้อย่างไร
- นักศึกษาจงอธิบายพระราชพิธีในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยใช้ทฤษฎีรัฐนาฏกรรม

 

เปิดข้อสอบ ม.รามคำแหง ที่ยากที่สุด คนทำถึงกับท้อ


คำถามที่อยู่ในข้อสอบค่อนข้างเป็นคำถามที่ลงรายละเอียดเชิงลึก ความเห็นคนทั่วไปจึงมองว่าค่อนข้างยาก แต่ถ้าคนได้เรียนในวิชานี้ ยังไงก็ต้องมีข้อมูลในสิ่งที่ถามอยู่ในวิชาบ้างแล้วดังนั้น สิ่งที่ยากในคำถามข้อนี้ของคนที่เรียนคือ เป็นคำถามเชิงวิเคราะห์ แต่ให้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงครึ่งกับ 4 คำถาม เฉลี่ยต้องใช้เวลาตอบคำถามข้อละ 37-38 นาที ซึ่งถือว่าน้อยมาก ขณะเดียวกัน คอมเมนต์ของคนที่เคยเรียนก็มาอธิบายเพิ่มเติมว่า เนื้อหาในแบบเรียนวิชานี้มีไม่ค่อยเยอะ และไม่ค่อยละเอียด สิ่งสำคัญคือ ต้องไปหาเนื้อหาจากข้างนอกมาอ่านเองด้วย ถึงจะสามารถตอบคำถามในข้อสอบนี้ได้