"ทนายเดชา" ซัด นักการเมืองทุจริต หนีจนขาดอายุความ กลับมาเล่นการเมืองต่อ

ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ โพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจ ทนายคลายทุกข์ ระบุว่า "นักการเมืองประเทศไทยทำผิดคดีทุจริตคอรัปชั่น ศาลจำคุกก็หนีออกนอกประเทศขาดอายุความก็กลับมาเล่นการเมืองต่อ

"ทนายเดชา" ซัด นักการเมืองทุจริต หนีจนขาดอายุความ กลับมาเล่นการเมืองต่อ 

\"ทนายเดชา\" ซัด นักการเมืองทุจริต หนีจนขาดอายุความ กลับมาเล่นการเมืองต่อ

"ผมทนายเดชาในฐานะเจ้าของเพจทนายคลายทุกข์อยากวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบาทของนักการเมืองไทยที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตทำผิดคดีทุจริตคอรัปชั่น ศาลพิพากษาจำคุกกลัวติดคุกก็หนีไปอยู่ต่างประเทศพอคดีขาดอายุความก็กลับมาเล่นการเมืองต่อไม่ว่าจะเล่นทางตรงหรือทางอ้อม

\"ทนายเดชา\" ซัด นักการเมืองทุจริต หนีจนขาดอายุความ กลับมาเล่นการเมืองต่อ

 

 

 

อยากจะฝากพี่น้องประชาชนให้จดจำเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นเรื่องความไม่ซื่อสัตย์คนเหล่านี้ไม่ควรมาเกี่ยวข้องกับการเมืองต่อไป เพราะการเมืองเป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะเกี่ยวกับประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเราไม่ควรเลือกลูกหลานหรือตัวแทนของพวกทุจริตคอรัปชั่นเข้ามาบริหารชาติบ้านเมืองบ้านเมืองต้องการคนซื่อสัตย์สุจริตมาบริหารชาติบ้านเมืองในประเทศไทยมีคนดีเด่นดังอีกเป็นจำนวนมากดังนั้นฝากพี่น้องประชาชนเลือกคนดีมาปกครองบ้านเมืองครับ จากทนายเดชาจริงไหมครับพี่น้อง"

 

 

 

Cr. ทนายคลายทุกข์