จัดอันดับ 10 จังหวัด ที่มีคนจน มากสุดในประเทศไทย เห็นที่ 1 ถึงกับตกใจ

เปิดอันดับ 10 จังหวัด ที่มีคนจนมากสุดและคนจนน้อยสุด ในประเทศไทย เห็นที่ 1 แล้วถึงกับตกใจ ทั้งที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวยอดฮิต

10 อันดับจังหวัด ที่มีคนจน มากสุด ในประเทศไทย โดยระบบบริหารการจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า หรือ TPMAP เป็นระบบบริหารคนจนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform) รายงานว่าประชากรสำรวจ 36,130,610 คน ประเทศไทยมีคนจน 655,365 คน (ตัวเลขจากจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ)

 

จัดอันดับ 10 จังหวัด ที่มีคนจน มากสุดในประเทศไทย เห็นที่ 1 ถึงกับตกใจ

ความยากจนสามารถวัดได้ 5 มิติ

ความยากจนสามารถวัดได้จากดัชนีความยากจนหลายมิติ หรือ ดัชนี MPI (Multidimensional Poverty Index) ที่พิจารณาจาก 5 มิติ เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่าง ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 2565 และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการรัฐ โดยที่คนจน 1 คน มีปัญหาได้มากกว่า 1 ด้าน

 

จัดอันดับ 10 จังหวัด ที่มีคนจน มากสุดในประเทศไทย เห็นที่ 1 ถึงกับตกใจ

10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนคนจนมากที่สุดในไทย

10.ชัยภูมิ

9.ขอนแก่น

8.สุราษฎร์ธานี

7.เชียงราย

6.ยะลา

5.บุรีรัมย์

4.กระบี่

3.อุดรธานี

2.นครศรีธรรมราช

1.เชียงใหม่


10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนคนจนน้อยที่สุด

10.ปทุมธานี

9.ราชบุรี

8.กำแพงเพชร

7.อำนาจเจริญ

6.อุตรดิตถ์

5.พังงา

4.แพร่

3.สมุทรสงคราม

2.ตราด

1.สมุทรสาคร

ขอบคุณ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ The Rankings