มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทย ติด Top 100 สถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดในโลก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทย ติดอันดับ Top 100 จากการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดในโลก

เฟซบุ๊ก Chulalongkorn University ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการโพสต์ข่าวดีที่น่าชื่นชมว่า ผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดในโลก  QS World University Rankings (WUR) 2025 มีการประกาศอันดับออกมาแล้วตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทย ติดอันดับ Top 100 ของโลก 2 ด้าน ได้แก่

 

มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทย ติด Top 100 สถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดในโลก

- ด้านชื่อเสียงทางวิชาการ (Academic Reputation)

- ด้านผลลัพธ์การจ้างงาน (Employment Outcomes)

ทั้งนี้ การจัดอันดับดังกล่าวใช้ตัวชี้วัด 9 ด้าน ประกอบด้วย

- ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ 30%

- การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 20%

- การยอมรับจากนายจ้าง 15%

- ผลลัพธ์การจ้างงาน 5%

 

มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทย ติด Top 100 สถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดในโลก

- สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา 10%

- สัดส่วนอาจารย์ต่างชาติ 5%

- เครือข่ายการวิจัยระหว่างประเทศ 5%

- สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติ 5%

- ความยั่งยืน 5%