"ที่พักฟรี" ตำรวจทางหลวง 205 แห่ง จองยังไง เผยวิธีจอง และ การเข้าพัก

ระเบียบ จองห้องพัก ที่พักฟรี ตำรวจทางหลวงทุกหน่วยทั่วประเทศ 205 แห่ง เข้าพักอย่างไร จองยังไง มีวิธีมาให้แล้วที่นี่

"ที่พักฟรีตำรวจทางหลวง วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อบริการประชาชนที่ไม่สามารถขับรถและเดินทางต่อไปได้ โดยอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ง่วงนอน รถเสีย เป็นต้น 

"ที่พักฟรี" ตำรวจทางหลวง 205 แห่ง จองยังไง เผยวิธีจอง และ การเข้าพัก

ระเบียบจองห้องพัก

การจองล่วงหน้าสามารถจองได้ถึงวันที่ 17 เมษายน 2567 หลังจากนั้นประชาชนสามารถเข้าพักได้ตามวัถุประสงค์ของโครงการโดยไม่ต้องจองก่อนล่วงหน้า โดยขอสงวนสิทธิ์สำหรับประชาชนซึ่งได้จองล่วงหน้าไว้ก่อนหน้านี้

"ที่พักฟรี" ตำรวจทางหลวง 205 แห่ง จองยังไง เผยวิธีจอง และ การเข้าพัก

  • การจองล่วงหน้าสามารถจองได้ถึงวันที่ 17 เมษายน 2567 หลังจากนั้นประชาชนสามารถเข้าพักได้ตามวัถุประสงค์ของโครงการโดยไม่ต้องจองก่อนล่วงหน้า โดยขอสงวนสิทธิ์สำหรับประชาชนซึ่งได้จองล่วงหน้าไว้ก่อนหน้านี้
  • จำกัด 1 ครอบครัว สามารถเข้าพัก 1 วัน ต่อ 1 หน่วยบริการ โดยสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป โดยไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก

  • ประชาชน 1 ท่าน สามารถเข้าพักได้สูงสุด 3 ครั้งต่อปี ยกเว้นมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่

  • สงวนไว้เฉพาะประชาชนซึ่งเดินทางระหว่างจังหวัดหรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น

  • ในกรณีประชาชนหรือผู้ใช้ทางต้องการขอความช่วยเหลือ สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงทุกหน่วยทั่วประเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง

"ที่พักฟรี" ตำรวจทางหลวง 205 แห่ง จองยังไง เผยวิธีจอง และ การเข้าพัก

  • ห้ามประชาชนกระทำการใดๆ ที่ผิดต่อกฎหมาย หรือ จริยธรรม ประเพณี เช่น สิ่งเสพติด เล่นการพนัน ค้าประเวณี ฯลฯ

  • ห้ามนำวัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย สิ่งเสพติดผิดกฎหมาย ทุกชนิด สิ่งของมีกลิ่นรุนแรง เช่น ทุเรียน เข้ามาภายในห้องพัก

  • ห้ามส่งเสียงดัง หรือก่อให้เกิดความรำคาญรบกวนผู้อื่น รวมทั้งการทะเลาะวิวาท

  • โปรดรักษาความสะอาดภายในอาคารและห้องพัก

  • เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์การเข้าพักได้ทุกกรณี หากผู้ใช้บริการกระทำการหรือปฏิบัติตนไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่

สามารถดูรายละเอียดการจอง และ เข้าพักได้ที่ คลิก booking.hwpdth.com

"ที่พักฟรี" ตำรวจทางหลวง 205 แห่ง จองยังไง เผยวิธีจอง และ การเข้าพัก

"ที่พักฟรี" ตำรวจทางหลวง 205 แห่ง จองยังไง เผยวิธีจอง และ การเข้าพัก