"รพ.มงกุฎวัฒนะ" ยกเลิกประกันสังคม ใช้บริการได้ถึงเมื่อไหร่ เช็คเลย

รพ.มงกุฎวัฒนะ ยกเลิกให้บริการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ใช้บริการได้ได้เมื่อไหร่ เช็คเลย มีคำตอบมาให้ดูกันชัด ๆ

สำนักงานประกันสังคม ขอชี้แจงประเด็น รพ. มงกุฎวัฒนะ ยกเลิกประกันสังคม เผยว่าว่า โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะมีหนังสือประกาศเตรียมขอถอนตัวออกจากการเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคมให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ประกันตนพิจารณาวางแผนการเลือกสถานพยาบาลประจำปี

โดยโรงพยาบาลยังคงให้บริการผู้ประกันตน จนถึงสิ้นปี 2568 แต่จะไม่ต่อสัญญาในปี 2569 ดังนั้น ผู้ประกันตนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ สามารถเลือกโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเป็นสถานพยาบาลตามสิทธิ์ในปี 2568 ได้ตามปกติ

 

โดยการทำสัญญาให้บริการทางการแพทย์กับสำนักงานประกันสังคม จะเป็นการทำสัญญาปีต่อปี ขึ้นอยู่กับนโยบายและความประสงค์ของสถานพยาบาลว่า ต้องการจะให้บริการแก่ผู้ประกันตนต่อหรือไม่ ทุกปีที่ผ่านมาจะมีทั้งสถานพยาบาลที่ต่อสัญญา ไม่ต่อสัญญา และสมัครใหม่ ซึ่งทุกแห่งจะต้องผ่านเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การเป็นคู่สัญญาตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

"รพ.มงกุฎวัฒนะ" ยกเลิกประกันสังคม ใช้บริการได้ถึงเมื่อไหร่ เช็คเลย