โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ จำนวน 1 ราย

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ โดยระบุใจความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ ร้อยตรี เป็นกรณีพิเศษให้แก่ พลทหารสุพจน์ ชิตรกุล สังกัดกองทัพบก ที่พิการทุพพลภาพเนื่องจากการปฏิบัติหน้าราชการในเวลาฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2549

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ

นอกจากนี้ยัง มีพระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เป็นกรณีพิเศษให้แก่ ร้อยตรี สุพจน์ ชิตรกุล 

เนื่องจากในขณะเป็นทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก ได้รับบาดเจ็บถึงพิการทุพพลภาพจากการที่ถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซุ่มโจมตีขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางและคุ้มกันรถแทรกเตอร์ ถนนบ้านช่องช้าง-เหมืองทวด ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2525


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2567 ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ