สถิติ 10 มหาวิทยาลัย สอบครูผู้ช่วย 2567 มหาวิทยาลัยไหนสอบได้อันดับ 1 มากสุด

"ศูนย์สอบธรรมศาสตร์" เปิดสถิติ 10 มหาวิทยาลัย สอบครูผู้ช่วย 2567 มหาวิทยาลัยไหนสอบได้อันดับ 1 ของสาขาวิชามากที่สุด

ความคืบหน้า ผลสอบครูผู้ช่วย 2567 หลังจากที่มีการเปิดสอบครูผู้ช่วย เพื่อสรรหาบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

 

สถิติ 10 มหาวิทยาลัย สอบครูผู้ช่วย 2567 มหาวิทยาลัยไหนสอบได้อันดับ 1 มากสุด

ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2567 ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ ในฐานะผู้ออกข้อสอบ เปิดสถิติการสอบครูผู้ช่วย ทั้งหมด 178 เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1,401 สาขาวิชา (มี 5 สาขาวิชาที่ไม่มีใครสอบผ่าน) สถาบันการศึกษาไหนมีผู้สอบได้ลำดับที่ 1 มากที่สุด 

10 มหาวิทยาลัยที่มีจำนวนผู้สอบได้ลำดับที่ 1 ของทุกกลุ่มวิชา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา 


อันดับ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) 83 คน

อันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 80 คน

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) 70 คน

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) 68 คน

อันดับ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 55 คน

อันดับ 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) 53 คน

อันดับ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (มร.ชม.) 42 คน

อันดับ 7 มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) 42 คน

อันดับ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มรภ.บร.) 41 คน

อันดับ 10 มหาวิทยาลัยทักษิณ (มทษ.) 40 คน
 

สถิติ 10 มหาวิทยาลัย สอบครูผู้ช่วย 2567 มหาวิทยาลัยไหนสอบได้อันดับ 1 มากสุด