คนไทยได้ดูแน่ กสทช.ไฟเขียวงบ 600 ล้าน ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดบอลโลก2022

อนุมัติแล้วเงินกองทุน กทปส. 600 ล้านบาท ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 รอบสุดท้าย ให้คนไทยดูผ่านฟรีทีวีทุกแพลตฟอร์ม เเต่ยังขาดอีก 1,000 ล้านบาท

   เคาะแล้ว งบ600 ล้าน ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 ทั้ง 64 นัด ผ่านฟรีทีวีทุกแพลตฟอร์ม 20 พ.ย. – 18 ธ.ค. 2565 นี้  จากค่าลิขสิทธิ์เต็ม 1,600 ล้านบาท ล่าสุด 9พ.ย.65 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ 9 พ.ย. 2565)ที่ประชุม กสทช. โดยกรรมการเสียงข้างมาก มีมติอนุมัติสนับสนุนเงินงบประมาณแก่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (FIFA World Cup Final) 2022 ตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

 

 

  แต่ทั้งนี้ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 600 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) และสำนักงาน กสทช. ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

คนไทยได้ดูแน่ กสทช.ไฟเขียวงบ 600 ล้าน ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดบอลโลก2022

คนไทยได้ดูแน่ กสทช.ไฟเขียวงบ 600 ล้าน ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดบอลโลก2022

และเป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป ตามมาตรา 36 และมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่ง กสทช. สามารถดำเนินการได้ 

คนไทยได้ดูแน่ กสทช.ไฟเขียวงบ 600 ล้าน ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดบอลโลก2022


 

คนไทยได้ดูแน่ กสทช.ไฟเขียวงบ 600 ล้าน ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดบอลโลก2022


และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) ตามพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 


อีกทั้งการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (FIFA World Cup Final) เป็น 1 ใน 7 รายการที่ กสทช. กำหนดไว้ในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 (Must Have) 

 

“กสทช. โดยกรรมการเสียงข้างมาก อนุมัติเงินจากกองทุน กทปส. 600 ล้านบาท (รวมภาษีและอากรอื่นใด)เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 ทั้ง 64 นัด ผ่านฟรีทีวีทุกแพลตฟอร์ม เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ผู้มีรายได้น้อย และคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป”

  ก่อนหน้านี้ ทาง กสทช. เคยแจ้งค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022 ไว้ที่ 1,600 ล้านบาท เท่ากับว่า ตอนนี้ไฟเขียวแล้ว 600ล้านบาท เท่ากับว่าตอนนี้ยังขาดอีก 1,000 ล้านบาท  อย่างไรก็ตามต้องรอการประชุมบอร์ดให้เสร็จสิ้น ถึงจะได้ข้อสรุปที่แน่ชัดเรื่องงบประมาณที่ยังขาดเหลืออยู่
 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ thainews