สั่งอพยพชาวบ้าน ท่าชนะ น้ำป่า มาพร้อมน้ำทะเล
ข่าวสังคม

สั่งอพยพชาวบ้าน ท่าชนะ น้ำป่า มาพร้อมน้ำทะเล