บทสวด และ วิธีบูชา "สมเด็จพระเจ้าตากสิน" ทำให้ถูกวิธี รับรองได้ผลดีดังที่ตั้งใจ !

วิธีสวดเเละบูชา "สมเด็จพระเจ้าตากสิน" ที่ถูกวิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเอง

สมเด็จพระเจ้าตากสิน

พระเจ้าตากสิน

              พระองค์ไม่เพียงจะได้รับการเทิดทูนอย่างสูงจากชนชาวไทย ในฐานะพระมหากษัตริย์นักรบเท่านั้น พระองค์ยังเป็นที่พึ่งทางใจของคนทั่วไปตลอดมา ด้วยความเชื่อว่าบารมีแห่งพระองค์ท่านจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในเรื่องการค้าขาย การเรียน การงาน ผู้ที่มีหนี้สินจากการค้าขายมักไปบนบานที่นั่นเพราะเชื่อว่าพระองค์จะสามารถช่วยเหลือในเรื่องของหนี้สินได้ เพราะในอดีตนั้นเคยเป็นหนี้เป็นสินประเทศจีนจึงทำให้พระองค์เข้าใจหัวอกของคนเป็นหนี้นั่นเอง

           ด้วยพระอัฉริยะภาพและทรงพระปรีชาสามารถในด้านการเรียนนี้ จะเห็นได้จากประวัติการศึกษาและการทำงานของพระองค์ ว่าเมื่ออายุได้ 9 ปี เจ้าพระยาจักรีผู้ที่ชุบเลี้ยงพระองค์เป็นบุตรบุญธรรม ได้นำไปฝากให้เล่าเรียนหนังสืออยู่ในสำนักของพระอาจารย์ทองดี วัดโกษาวาส ครั้นอายุได้13ปี เจ้าพระยาจักรีจึงนำเข้าถวายตัวรับราชการเป็นมหาเล็กในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และจากการช่วยเหลืองานชำระถ้อยกฎหมายทางภาคเหนือ นี้เองจึงทำให้ได้เป็นเจ้าเมืองในเวลาต่อมา จึงจะเห็นได้ว่าด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ ในการเรียนนี้เองที่ส่งผลให้พระองค์ได้เปลี่ยนจากชนสามัญให้ได้เป็นถึงปฐมพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ได้ ท่านจึงเป็นที่พึ่งแก่ผู้ที่ต้องขอพรหรือบนบานในเรื่องการเรียนเช่นกัน

วิธีการปฏิบัติบูชา

                สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นดวงพระวิญญาณที่สถิตเป็นหนึ่งในสมเด็จพระสยาม                             เทวาธิราชเจ้า คอยปกป้องรักษาแผ่นดินไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์และมีชัยชนะเหนืออริราชศัตรู           ใช้ธูป16ดอกและหลังจากสำเร็จแล้วต้องการจะแก้บนจะต้องแก้บนตามคำกล่าวที่เคยขอท่านไว้หรือโดยการนำอาหารคาว หวาน มาถวายท่าน

ซึ่งเครื่องสักการะที่ทรงโปรดมีดังต่อไปนี้

อาหารไทยง่ายๆและอาหารแบบเดินทัพทั้งหลายเช่น ไข่ต้มหรือเครื่องของแห้งต่างๆผลไม้ไทยและจีน เครื่องเซ่นไหว้แบบจีนเต็มชุด เช่น เป็ด ไก่ หัวหมูบายศรีและซาแซ เป็นต้น

น้ำเปล่า น้ำผลไม้และน้ำหวานอื่นๆ ไม่ทรงโปรดเสวยน้ำจัณฑ์

ดอกไม้ที่ใช้บูชา โปรดสีแดง อันเป็นสีแห่งวันพระราชสมภพของพระองค์ หรือ มาลัยดาวเรืองมาลัยดอกมะลิ

เครื่องถวายแก้บนโปรดดาบไทย ครั้งละ 2 เล่ม และปืนใหญ่จำลอง

เสียงประทัด และเสียงปืน

และที่สำคัญคือ จิตใจที่จงรักภักดีแก่ชาติบ้านเมือง มีศรัทธาเป็นที่ตั้งและประพฤติตนดี ไม่ว่าจะขอพรหรือบนบานสิ่งใด ย่อมสำเร็จผลเป็นแน่

เนื่องจากในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 เป็นวันที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี กอบกู้เอกราชชาติไทยกลับคืนหลังจากการเสียกรุงครั้งที่สอง ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันถวายบังคมพระบรมราชาอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี จะมีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพระองค์ ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ วงเวียนใหญ่

สมเด็จพระเจ้าตากสิน

 

บทสวด และ วิธีบูชา "สมเด็จพระเจ้าตากสิน" ทำให้ถูกวิธี รับรองได้ผลดีดังที่ตั้งใจ !

คาถา

พระคาถาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ปู่ตาก ตะกุ อิตัล ตากสิน ราชะ โยตังอิ (3จบ)

พระคาถาอัญเชิญดวงวิญญาณ

โอมสิโน ราชาเทวะ ชะยะตุกะวัง สัพพศัตรู วินาสสันติ (3จบ)

คำถวายเครื่องสักการะ

โอมสิโน ราชาเทวะ นะมามิหัง (3จบ)

พระคาถาให้โชคลาภ

(นะโม 3 จบ) นะชาลิติ มะหาลาโภลาโภ มหาโชค มหาลาภ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง