สวดให้ขึ้นใจ... คาถาพระสีวลี!! สุดยอดคาถาเรียกทรัพย์ที่แม่ชีบุญเรือนได้มาจากพระอินทร์!!

สุดยอดคาถาเรียกทรัพย์ที่แม่ชีบุญเรือนได้มาจากพระอินทร์

พระพุทธรูป

คาถาพระฉิมพลี(คาถาพระสีวลี) ของคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม

พระคาถานี้คุณแม่บุญเรือนได้จาก การนั่งสมาธิจิตเมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ “จากตำราได้เขียนบอกไว้ว่าเป็นคาถาที่ท้าวสักกเทวราชหรือพระอินทร์นำมาถวายแด่คุณแม่บุญเรือน

พระอินทร์

ท่านให้สวดตามกำลังวันเพื่อบูชาพระ สิวลีมหา เถระหรือพระฉิมพลี จะเป็นมหาลาภ มหาโชค มหาโภคทรัพย์ และเจริญ ด้วยจตุรพิศพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติประสพสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการนั่นแล

กำลังวันที่กล่าวถึงมีดัง นี้คือ วันอาทิตย์ ๖ วันจันทร์ ๑๕ วันอังคาร ๘ วันพุธ ๑๗ วันพฤหัสบดี ๑๙ วันศุกร์ ๒๑ และวันเสาร์ ๑๐ ครับ.

สวดให้ขึ้นใจ... คาถาพระสีวลี!! สุดยอดคาถาเรียกทรัพย์ที่แม่ชีบุญเรือนได้มาจากพระอินทร์!!

คาถาพระฉิมพลี(คาถาพระสีวลี)

“ตั้งนะโมฯ ๓ จบ” แล้วว่า…

“นะชาลีติฉิมพาลี จะ มหาเถโร

สุวรรณะมามา โภชนะมามา วัตถุวัตถามามา

พลาพลังมามา โภคะมามา มหาลาโภมามา

สัพเพชะนา พหูชะนา ภวันตุเม”