ทำนายใครมีเคราะห์ ไม่รีบแก้ไข จองศาลาได้เลย "หลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้"พระเกจิดังสังขารไม่เน่าเปื่อย!!ผีแม่รำพึงที่เฮี้ยนๆ ยังต้องยอมสยบให้!!

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.tnews.co.th

"พระสุปฏิปันโน แห่งทุ่งบางไทร "

ศิษย์รูปสำคัญในสาย หลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง

พระครูอเนกสารคุณ (สด) ธัมมวโร หรือ หลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้

พระดี มีวิชา อีกรูปของเมืองอยุธยา

 

ทำนายใครมีเคราะห์ ไม่รีบแก้ไข จองศาลาได้เลย "หลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้"พระเกจิดังสังขารไม่เน่าเปื่อย!!ผีแม่รำพึงที่เฮี้ยนๆ ยังต้องยอมสยบให้!!

หลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้

 

 

หลวงพ่อสด ท่านมีความสนิทสนมกับ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในตอนที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่ วัดบวรนิเวศฯเรียนภาษาบาลีและศึกษาธรรม อยู่ที่นั้น

 

ทำนายใครมีเคราะห์ ไม่รีบแก้ไข จองศาลาได้เลย "หลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้"พระเกจิดังสังขารไม่เน่าเปื่อย!!ผีแม่รำพึงที่เฮี้ยนๆ ยังต้องยอมสยบให้!!

หลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้

 

 

สมเด็จพระญาณสังวร ท่านทรงเคารพ หลวงพ่อสด ซึ่งเปรียบเสมือนกับศิษย์ผู้พี่มากท่านได้เดินทางมา วัดโพธิ์แตงใต้เป็นประจำเพื่อสนทนาธรรม เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศฯ

 

ทำนายใครมีเคราะห์ ไม่รีบแก้ไข จองศาลาได้เลย "หลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้"พระเกจิดังสังขารไม่เน่าเปื่อย!!ผีแม่รำพึงที่เฮี้ยนๆ ยังต้องยอมสยบให้!!
หลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้

 

( สมเด็จญานฯ ) ท่านยังทรงเป็นประธานยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ วัดโพธิ์แตงใต้ โดยทรงอนุญาตให้ใช้พระนามย่อ ( ญสส ) ของท่านที่ช่อฟ้าศาลาการเปรียญด้วย

 

 

แม้กระทั่งเวลาที่หลวงพ่อสด ไม่สบายท่านก็จะมาเยี่ยมตลอด หรือแม้กระทั่งตอนที่หลวงพ่อสด มรณภาพ สมเด็จวพระญาณสังวร ท่านก็มารดน้ำศพ ด้วยตัวท่านเอง

 

 

หลวงพ่อสด ธมมวโร อดีตเจ้าอาวาส วัดโพธิ์แตงใต้ ต. โพธิ์แตงใต้ อ. บางไทร จ. อยุธยา บิดาชื่อ นาย เปลี่ยน มารดาชื่อ นาง เล็ก ธรรมประเสริฐ ชื่อเดิม นาย สดฯ มีอาชีพทำนาทำสวน สมัยที่หลวงพ่อสดฯอายุประมาณ ๗ ขวบเป็นเด็กเรียบร้อยชอบตามโยมบิดาโยมมารดาไปทำบุญตามวัดต่างๆ พออายุประมาณ ๑๐ ขวบ

 

 

ดช. สดฯ ท่านขออนุญาตโยมบิดาและโยมมารดาบวชเป็นสามเณร เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและเรียนหนังสือเหมือนเด็กทั่วไปด้วย ต่อมาหลวงพ่อ สดฯต้องลาสิขาบทตามคำขอร้องของโยมบิดาและโยมมารดา มาช่วยทำนาและทำสวน พ.ศ. ๒๔๖๐ ญาติผู้ใหญ่ของหลวงพ่อ สดฯถึงแก่กรรมลงตอนนั้น หลวงพ่อ สดฯอายุ ๑๘ ปี ได้บวชหน้าไฟเพื่อทดแทนพระคุณแก่ผู้ตาย และศึกษาธรรมตลอดมาจน พ.ศ. ๒๔๖๒

 

 

หลวงพ่อ สดฯ ท่านมีอายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์ หลวงพ่อ สดฯท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พระอุโบสถ วัดโพธิ์แตงใต้ จ.อยุธยา โดยมีพระอริยทัชชะมุนี วัดลำแล จ. ปทุมธานี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายา (ธมมวโร ) สังกัดรามัญนิกาย

 

ทำนายใครมีเคราะห์ ไม่รีบแก้ไข จองศาลาได้เลย "หลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้"พระเกจิดังสังขารไม่เน่าเปื่อย!!ผีแม่รำพึงที่เฮี้ยนๆ ยังต้องยอมสยบให้!!

หลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้

 

 

หลวงพ่อ สดฯท่านได้ศึกษาธรรมและวิชาไสยเวทจากพระเกจิที่เป็นชาวมอญหลายองค์ ทางด้านคงกระพันชาตรี เมตตามหานิยมโดยเฉพาะด้านกันและแก้คุณไสยที่ชาวมอญเก่งมาก นานถึง ๒๗ ปี ต่อมา พ.ศ. ๒๔๘๙

 

ทำนายใครมีเคราะห์ ไม่รีบแก้ไข จองศาลาได้เลย "หลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้"พระเกจิดังสังขารไม่เน่าเปื่อย!!ผีแม่รำพึงที่เฮี้ยนๆ ยังต้องยอมสยบให้!!

หลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้

 

 

วัดโพธิ์แตงใต้ ได้โอนย้ายการปกครองสงฆ์มาอยู่ในนิกายธรรมยุติ หลวงพ่อ สดฯ ท่านได้เดินทางไปวัดบวรนิเวศฯเพื่อทำการอุปสมบทใหม่โดยมี สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศฯเป็นพระอุปัชฌาย์และได้รับฉายาเดิม (ธมมวโร ) จากนั้นหลวงพ่อสดฯก็ได้จำพรรษาอยู่ที่ วัดบวรนิเวศฯ

 

ทำนายใครมีเคราะห์ ไม่รีบแก้ไข จองศาลาได้เลย "หลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้"พระเกจิดังสังขารไม่เน่าเปื่อย!!ผีแม่รำพึงที่เฮี้ยนๆ ยังต้องยอมสยบให้!!

หลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้

 

 

ในส่วนศาสตร์ วิชาอาคมหลักๆ นั้น หลวงพ่อสด ท่านยังเป็นศิษย์เอกของ ตำนานเกจิอาจารย์เมืองปทุมธานี อย่าง

"หลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง ปทุมธานี" เกจิที่แม้แต่เหล่าเสือร้าย และนักเลงเมืองปทุมฯ ยังยอมก้มหัวให้

 

ทำนายใครมีเคราะห์ ไม่รีบแก้ไข จองศาลาได้เลย "หลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้"พระเกจิดังสังขารไม่เน่าเปื่อย!!ผีแม่รำพึงที่เฮี้ยนๆ ยังต้องยอมสยบให้!!

หลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้

 

 

ทำนายใครมีเคราะห์ ไม่รีบแก้ไข จองศาลาได้เลย "หลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้"พระเกจิดังสังขารไม่เน่าเปื่อย!!ผีแม่รำพึงที่เฮี้ยนๆ ยังต้องยอมสยบให้!!

หลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้

 

 

ซึ่งหลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง ท่านเป็นศิษย์เอกของ หลวงพ่อหว่าง วัดเทียนถวาย

แม้แต่หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก สุดยอดเกจิแห่งอยุธยา ยังเรียก หลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง ว่า "พี่เสือ" (หลวงพ่อหร่ำ กับ หลวงพ่อจง ท่านเป็นศิษย์ หลวงพ่อนอม วัดกร่าง พระผู้เชี่ยวชาญในด้านกัมมัฎฐาน )

 

ทำนายใครมีเคราะห์ ไม่รีบแก้ไข จองศาลาได้เลย "หลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้"พระเกจิดังสังขารไม่เน่าเปื่อย!!ผีแม่รำพึงที่เฮี้ยนๆ ยังต้องยอมสยบให้!!

หลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้

 

 

อีกทั้ง หลวงพ่อสด ท่านได้ศึกษาจากอาจารย์มากมาย โดยเฉพาะสายมอญ สายปทุมฯ

หลวงพ่อสดท่านเป็นพระเก่ง แต่ดังเงียบ ขนาดผีของแม่รำพึง (สาวท้องแก่) ในบางไทรแถววัด ที่ว่าเฮี้ยนๆ ก็มาสงบเพราะหลวงปู่สด เล่ากันว่า ตอนที่ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัด ตอนนั้นผีของนางรำพึงกำลังคะนอง ท่านทำพิธีกรรมสวดส่งวิญญาณอยู่คืนหนึ่ง จากนั้นก็ไม่มีใครเห็นการปรากฏตัวของผีนางรำพึงอีกเลย

 

ทำนายใครมีเคราะห์ ไม่รีบแก้ไข จองศาลาได้เลย "หลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้"พระเกจิดังสังขารไม่เน่าเปื่อย!!ผีแม่รำพึงที่เฮี้ยนๆ ยังต้องยอมสยบให้!!

หลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้

 

 

ท่านเป็นพระที่มีวิชาอาคมสูงมาก อีกทั้งยังทำนาย ทายทัก ได้อย่างแม่นยำอีกด้วย หากท่านทำนายว่าไอ้คนนี้จะต้องตายโหงใน ๗ วัน หากไม่รีบมาสะเดาะเคราะห์ รับรองไม่เกิน ๗ วัน จองศาลาวัดไว้ได้เลย”

หลวงพ่อสด มรณภาพ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ แต่สังขารของท่านไม่เน่าเปื่อย จึงเก็บรักษาไว้ที่วัด

 

ทำนายใครมีเคราะห์ ไม่รีบแก้ไข จองศาลาได้เลย "หลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้"พระเกจิดังสังขารไม่เน่าเปื่อย!!ผีแม่รำพึงที่เฮี้ยนๆ ยังต้องยอมสยบให้!!

หลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้

 

อ่านเพิ่มเติม...คาถากำแพงแก้ว ๗ ประการ "หลวงพ่อไปล่"คุ้มครองได้จริง

 

 

ขอขอบคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และ ที่มาเนื้อหาข้อมูล

 Cr.Poh Gok

 เรื่องเล่าชาวสยาม