สิ้นหลวงป๋า เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม หัวใจล้มเหลว ผู้สืบต่อวิชชาธรรมกาย

FB : DEEPS NEWS

จากกรณีเฟซบุ๊กใช้ชื่อว่า “คณะสงฆ์อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี”ได้โพสต์ภาพของ หลวงพ่อพระเทพญาณมงคล วิ. เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม พร้อมระบุข้อความว่า “พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม มรณภาพแล้วด้วยอาการสงบ ณ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2561 ”

เช่าพระคลิ๊กที่นี่
เช่าพระที่นี่


 

 

สิ้นหลวงป๋า เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม หัวใจล้มเหลว ผู้สืบต่อวิชชาธรรมกาย

 

กำหนดพิธีถวายน้ำสรงศพและ

พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561

ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป

ณ พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ชั้น 1

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

 

สิ้นหลวงป๋า เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม หัวใจล้มเหลว ผู้สืบต่อวิชชาธรรมกาย

 

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561

เวลา 12.00 น. ถวายน้ำสรงศพ

 

วันที่ 10-13 ตุลาคม พ.ศ.2561

เวลา 19.00 น. เริ่มพิธีบำเพ็ญกุศล

 

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2561

เวลา 10.00น. พิธีทำบุญสัตตมวาร

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

สิ้นหลวงป๋า เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม หัวใจล้มเหลว ผู้สืบต่อวิชชาธรรมกาย

 

สำหรับ พระเทพญาณมงคล วิ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม หรือที่บรรดาศิษยานุศิษย์จะเรียกท่านว่า “หลวงป๋า” เกิดวันที่ 6 มี.ค.2472 ที่ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ก่อนบวชเคยทำงานเป็นพนักงานต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ประจำสำนักข่าวสารอเมริกัน แห่งสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำกรุงเทพฯ ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญฝ่ายการวิจัย และได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม รวมทั้งเข้าเป็นศิษย์ของ พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม) รองเจ้าอาวาส และพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในขณะนั้น กระทั่งได้อุปสมบทเมื่อวันที่ 6 มี.ค.2529 ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2534

 

สิ้นหลวงป๋า เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม หัวใจล้มเหลว ผู้สืบต่อวิชชาธรรมกาย

 

อย่างไรก็ตามท่านโดยการแนะนำของพระอาจารย์ณัฐนันท์ กุลสิริ ได้ฝากตนเข้าเป็นศิษย์ของพระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม) รองเจ้าอาวาสและพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ทำหน้าที่สืบทอดวิชชาธรรมกายจากหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ท่านได้ต่อวิชชาธรรมกายชั้นกลาง และชั้นสูงให้กับอาจารย์เสริมชัยเป็นครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2516 ตรงกับวันขึ้น 11 ค่ำ เดือนอ้าย เวลา 17.30 น.

 

ต่อมาได้เผยแผ่วิชชาธรรมกาย ท่านจึงได้จัดตั้งโครงการพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย และโครงการธรรมปฏิบัติเพื่อประชาชนขึ้น เพื่อเผยแพร่ธรรมปฏิบัตินี้ ทางสื่อมวลชน ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในปี พ.ศ. 2524 ได้ก่อตั้งมูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย และสถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อบริหารโครงการทั้งสองนั้น แล้วได้จัดอบรมพระกัมมัฏฐานแด่พระภิกษุสามเณร และสาธุชนทั่วไปในปี พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน

 

สิ้นหลวงป๋า เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม หัวใจล้มเหลว ผู้สืบต่อวิชชาธรรมกาย

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : คณะสงฆ์อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี