สวดคาถาบูชาหลวงพ่อโสธร – หลวงปู่ทวด เชื่อ! แคล้วคลาดปลอดภัยทุกการเดินทาง

FB : Deeps news

ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 ซึ่งถือว่าเป็นวันหยุดยาว ทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่างๆ ตลอดจนเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งส่วนมากเป็นการเดินทางไกล จึงทำให้หลายคนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์  หรือ คาถาต่างๆอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เสริมกำลังใจ ความมั่นใจ เพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกการเดินทาง ซึ่งมีอยู่หลายคาถาด้วยกัน

เช่าพระคลิ๊กที่นี่
บ้านพระเครื่อง

 

สวดคาถาบูชาหลวงพ่อโสธร – หลวงปู่ทวด เชื่อ! แคล้วคลาดปลอดภัยทุกการเดินทาง

หากแต่ในทีนี้จะขอยกตัวอย่าง 2 คาถาศักดิ์สิทธิ์ที่นับว่ามีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านแคล้วคลาดปลอดภัย ปกป้องคุ้มครองในลำดับต้นๆและนิยมสวดบูชากันเป็นจำนวนมาก

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร พระพุทธโสธร หรือ หลวงพ่อโสธร  วัดโสธรวรารามวรวิหาร  จังหวัดฉะเชิงเทรา นับว่าเป็นอีกหนึ่งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเมืองไทย ที่มีผู้คนให้ความเคารพนับถือบูชามาอย่างช้านาน ประกอบกับคำร่ำลือเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ ทำให้เกิดความเชื่อความศรัทธาเรื่อยมา เป็นที่พึ่งทางจิตใจของผู้คนจำนวนมาก ในเวลาต่อมาจึงได้มีการสร้างพระเครื่องหลวงพ่อโสธรออกมาหลายรุ่น ที่มีความโดดเด่นในอานุภาพหลากหลายประการ โดยเฉพาะอานุภาพด้านแคล้วคลาดปลอดภัย หากต้องเดินทางไกลหรือเสี่ยงกับภัยอันตราย หรือ หากใครที่ไม่มีพระเครื่องหลวงพ่อโสธรก็สามารถสวดคาถาบูชาหลวงพ่อโสธร (คาถาพระเจ้าห้าพระองค์) เพื่อให้ตนเดินทางปลอดภัย แคล้วคลาดจากอุปสรรคอันตรายต่างๆ โดยตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและระลึกถึงหลวงพ่อโสธร แล้วสวดคาถาว่าดังนี้

นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ ทรงอากาศ

พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูพาลวินาศสันติ

นะ กาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน

นานาจิตเต พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธา กาโร ศรีศากกะยะมุนี

โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มะหาปัญโญ สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห

อะระหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา นะมามิหัง

และอีกหนึ่งคาถาบูชาหลวงพ่อโสธรซึ่งเป็นคาถาอย่างย่อ ที่สามารถสวดได้เช่นกัน โดยตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า  “อิติ อิติ อิติ    โสธโร นะโม พุทธายะ ยะธา พุทโมนะ” สามารถภาวนาตลอดการเดินทาง โดยระลึกถึงคุณบารมีของหลวงพ่อโสธร เชื่อว่าบารมีของหลวงพ่อโสธรจะคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย

 

สวดคาถาบูชาหลวงพ่อโสธร – หลวงปู่ทวด เชื่อ! แคล้วคลาดปลอดภัยทุกการเดินทาง

 

คาถาบูชาหลวงปู่ทวด  หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด เป็นพระเถระผู้ทรงอานุภาพในตำนาน เล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ จนเกิดปรากฎการณ์แห่งศรัทธามาอย่างยาวนาน จวบจนมีการสร้างพระเครื่องหลวงปู่ทวดหลากหลายรุ่น โดยเชื่อกันว่ามีอานุภาพที่โดดเด่นด้านแคล้วคลาด ปลอดภัย  จนต้องยกให้พระเครื่องหลวงปู่ทวดเป็นพระเครื่องลำดับต้นๆแห่งอานุภาพด้านแคล้วคลาดปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตาม มักจะเห็นผู้ศรัทธาจำนวนมาก อาราธนาบูชาพระเครื่องหลวงปู่ทวดอยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่อต้องเดินทางไกล หรือทำอาชีพที่ต้องเสี่ยงภัยอันตราย ขณะเดียวกัน หากใครที่ไม่มีพระเครื่องหลวงปู่ทวด ก็สามารถอาราธนาบารมีหลวงปู่ทวดปกปักษ์รักษา ให้แคล้วคลาดปลอดภัยได้

การสวดคาถาบูชาหลวงปู่ทวด ตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงพระรัตนตรัยและระลึกถึงหลวงปู่ทวด จากนั้นให้ตามด้วยคาถาบูชาหลวงปู่ทวด คือ “นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา” จะสวดกี่จบก็ได้ หรือ สามารถสวดภาวนาตลอดการเดินทางได้จะยิ่งดี

อย่างไรก็ดี  คาถาที่เชื่อว่ามีอานุภาพด้านแคล้วคลาด ปลอดภัย ปกป้อง คุ้มครอง ถือว่ามีอยู่หลายคาถา เช่น ชินบัญชร   ที่คงความศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก หรือจะเป็นคาถาที่ใช้ในทางเมตตา คือ "กรณียเมตตสูตร" สามารถสวดเพื่อให้เหล่าเทวดา เจ้าที่เจ้าทาง ภูตผีปีศาจเป็นมิตร คอยปกป้องคุ้มครองตลอดการเดินทางได้  แต่ถ้าใครที่ไม่ถนัดสวดคาถาอย่างยาว ก็สามารถสวดคาถาอย่างย่อหรือแบบสั้นได้เช่นกัน  แต่สิ่งสำคัญอย่างมากประการหนึ่งในการเดินทางไกล คือ “ความมีสติและไม่ประมาท”

 

 

 

เครดิตภาพ : พระจันทร์เริงร่า