ไม่ต้องพึ่งพิธีกรรมก็ทำได้! 3 ความเชื่อ วิธีสะเดาะเคราะห์ ที่ทำได้ด้วยตนเอง

3 ความเชื่อ! วิธีสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา ที่ทำได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพิธีกรรม

การสะเดาะเคราะห์ ต่ออายุขัยนั้น เป็นความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าพิธีกรรมต่างๆที่จัดขึ้น และยังสามารถทำได้ด้วยตนเอง สาเหตุก็เนื่องด้วยคนๆนั้นอาจจะถูกทักท้วงว่าถึงคราวที่ชะตาขาด หรือ ประสบเหตุที่ไม่ดีในชีวิตทำให้เจ็บป่วยหนัก เกิดอุบัติเหตุ และอีกหลายๆอย่างที่อาจถึงขั้นต้องแลกด้วยชีวิตก็มี หรือ เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดก็มี บางคนอาจมีลางไม่ดีเกิดขึ้นเช่น ฝันว่าตกน้ำ ขึ้นฝั่งไม่ได้ ฝันว่าไฟไหม้ตัวเอง มีคนเห็นตัวเองไม่มีเงาหัว เงาหัวขาด เป็นต้น

ไม่ต้องพึ่งพิธีกรรมก็ทำได้! 3 ความเชื่อ วิธีสะเดาะเคราะห์ ที่ทำได้ด้วยตนเอง

แม้แต่ถึงคราววันเกิดของแต่ละคนก็จะมักจะใช้วิธีการทำบุญเพื่อต่ออายุด้วยกันทั้งนั้น  หากแต่ความเชื่อในการต่ออายุสะเดาะเคราะห์ให้กับตนเอง ที่สามารถทำได้ โดยไม่ต้องพึ่งพิธีกรรมนอกบ้าน สามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรอให้ถึงวันเกิด ไม่ต้องรอให้ชะตาขาดหรือดวงตก มีดังต่อไปนี้

1.ให้ทานชีวิต หรือ นั่นคือ การปล่อยสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าทุกชนิด เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา เต่า และอื่นๆ  หรือ ไถ่ชีวิตโคกระบือในโรงฆ่าสัตว์ การให้ชีวิตของสัตว์เหล่านี้ ก็เท่ากับเป็นการต่ออายุขัยของตนเองไปด้วย

2. ถือศีล   ให้ละเว้นจากการทำชั่วในทุกรูปแบบ  คือ การรักษาศีลทั้ง 5 ข้อ เพราะการละเว้นจากการทำบาปคือการสร้างบุญไปโดยอัตโนมัติ  บุญจากการรักษาศีลจะเป็นเกราะคุ้มครองให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง โดยเฉพาะถ้าใครที่ต้องการต่ออายุนั้น จะเห็นชัดว่า การรักษาศีลข้อแรก คือการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต จะทำให้เกิดบุญในส่วนนี้ เพราะเป็นมหาทาน คือให้ความปลอดภัยในชีวิตของผู้อื่นอย่างไร ตนก็ย่อมได้ความปลอดภัยในชีวิตเช่นเดียวกัน ย่อมทำให้ตนเป็นสุข มีความปลอดภัยในชีวิต ไม่ถูกปองร้ายหมายเอาชีวิต   และสำคัญอย่างหนึ่งคือ ไม่ใช่เฉพาะละเว้นจากการฆ่าสัตว์เท่านั้น แต่ก็ไม่ควรไปยุยงให้ผู้อื่นฆ่าสัตว์ ให้ผู้อื่นทำร้ายสัตว์ จ้างให้ผู้อื่นฆ่าก็ไม่ควรทำอย่างยิ่ง

 

ไม่ต้องพึ่งพิธีกรรมก็ทำได้! 3 ความเชื่อ วิธีสะเดาะเคราะห์ ที่ทำได้ด้วยตนเอง

 

3.  สวดมนต์ในบทสำคัญๆ ที่มีอานุภาพด้านการต่ออายุขัย ได้แก่

บทอิติปิโส ฯ สวดบทอิติปิโสให้มากกว่าอายุ 1 จบ บทอิติปิโส ถือเป็นบทสรรเสริญพระพุทธคุณที่นิยมสวดกันโดยทั่วไป ขณะเดียวกันก็มีความเชื่อถึงอำนาจพระพุทธคุณจะช่วยป้องกันภัยร้ายต่างๆได้ ช่วยให้แคล้วคลาดจากสิ่งไม่ดี ต่ออายุขัยได้ โดยต้องสวดให้มากกว่าอายุ 1 จบ เช่น ตอนนี้อายุ 49 ปี ก็ให้สวด 50 จบ เป็นต้น และต้องสวดเป็นประจำทุกๆวัน  

บทสวด “อุณหิสสะวิชะยะคาถา”  เป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่นิยมสวดเพื่อสืบชะตาต่ออายุในคนที่กำลังจะหมดอายุขัย ชะตาขาด มีเคราะห์ และยังเป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยป้องกันภัยจากภูตผีปีศาจและสิ่งไม่ดีทั้งปวงได้อีกด้วย  ให้สวดทุกๆวันก่อนนอน หรือถ้ามีเวลาควรสวด เช้า – เย็น เพื่อเป็นการต่ออายุขัย

นอกจากนี้ยังสามารถสวดบทสวดมนต์ในบทอื่นๆที่มีอานุภาพด้านการป้องกันภัย และเอาชนะภัยร้าย เช่น พาหุงมหากา  หรือจะเป็นบทสวดศักดิ์สิทธิ์อย่าง พระคาถาชินบัญชร, บทสวดมงคลจักรวาล 8 ทิศ ที่ใช้ได้ดีด้านการป้องกันภัย เป็นต้น

 

ไม่ต้องพึ่งพิธีกรรมก็ทำได้! 3 ความเชื่อ วิธีสะเดาะเคราะห์ ที่ทำได้ด้วยตนเอง

 

 

 

เครดิตภาพ : Napapawn