เรื่องราวแห่งภาพประวัติศาสตร์ ในหลวงร.9 ประทับข้างรถยนต์พระที่นั่งบนสะพาน

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2524  ณ บ้านเจาะบากง ม.3 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ขณะที่ชาวบ้านเจาะบากง ซึ่งมีพี่น้องทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิม กำลังทำนาอยู่ในพื้นที่ของตนเอง ได้เห็นรถยนต์ของตำรวจนำขบวนเสด็จฯผ่านเข้ามา โดยที่ไม่ได้มีการแจ้งกำหนดการให้ชาวบ้านได้ทราบล่วงหน้า ลุงพร้อม จินนาบุตร ซึ่งขณะนั้นวัย 47 ปี และชาวบ้านที่กำลังทำนาอยู่แถวนั้น ได้พากันวิ่งออกมาเฝ้ารับเสด็จ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2524  ณ บ้านเจาะบากง ม.3 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ขณะที่ชาวบ้านเจาะบากง ซึ่งมีพี่น้องทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิม กำลังทำนาอยู่ในพื้นที่ของตนเอง ได้เห็นรถยนต์ของตำรวจนำขบวนเสด็จฯผ่านเข้ามา โดยที่ไม่ได้มีการแจ้งกำหนดการให้ชาวบ้านได้ทราบล่วงหน้า ลุงพร้อม จินนาบุตร ซึ่งขณะนั้นวัย 47 ปี และชาวบ้านที่กำลังทำนาอยู่แถวนั้น ได้พากันวิ่งออกมาเฝ้ารับเสด็จ

 

เรื่องราวแห่งภาพประวัติศาสตร์ ในหลวงร.9 ประทับข้างรถยนต์พระที่นั่งบนสะพาน

 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเห็นลุงพร้อม จึงทรงรับสั่งให้รถยนต์พระที่นั่งหยุด แล้วตรัสถามว่า "ที่นี่ที่ไหน" ลุงพร้อมตอบว่า หมู่บ้านเจาะบากง แล้วพระองค์ก็ได้ตรัสออกมาว่า "หมู่บ้านนี้ไม่มีในแผนที่" พระองค์จึงได้ตรัสถามลุงพร้อม ถึงสภาพความเป็นอยู่ ลุงพร้อมจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้มีการขุดคลองเชื่อมต่อคลองเจาะบากง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีแหล่งน้ำไว้ใช้สำหรับทำการเกษตร

 

เรื่องราวแห่งภาพประวัติศาสตร์ ในหลวงร.9 ประทับข้างรถยนต์พระที่นั่งบนสะพาน

 

หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงเสด็จลงจากรถยนต์พระที่นั่ง แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที่สะพานไม้และประทับไปกับลุงพร้อม เพื่อทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บริเวณดังกล่าว ดังที่ปรากฏเป็นภาพประวัติศาสตร์ หลังจากนั้นไม่นานมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาทำการขุดคลองเชื่อมต่อคลองเจาะบากง ตามที่ลุงพร้อมได้กราบบังคมทูลขอจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จนพื้นที่นาและพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่บ้านเจาะบากง และพื้นที่โดยรอบของ ต.ปูโยะ มีน้ำใช้อย่างอุดมสมบูรณ์ และมีเจ้าหน้าที่คอยมาดูแลและให้ความช่วยเหลือ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

เรื่องราวแห่งภาพประวัติศาสตร์ ในหลวงร.9 ประทับข้างรถยนต์พระที่นั่งบนสะพาน

 

ภาพประวัติศาสตร์ภาพนี้ แสดงให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย ทรงงานหนัก พระองค์เสด็จไปทุกที่ที่มีพนกนิกรของพระองค์อยู่ และเมื่อพระองค์ได้เสด็จไป ณ ที่แห่งนั้นแล้ว ก็จะทำให้พื้นที่นั้น มีความเจริญ ทำให้พสกนิกรของพระองค์ได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายขึ้น เพราะพระองค์ทรงตระหนักถึง ความเป็นอยู่ของพสกนิกรเสมอ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด พระองค์ก้จะนำความผาสุกมาให้ ณ ที่แห่งนั้นเสมอ

 

เรื่องราวแห่งภาพประวัติศาสตร์ ในหลวงร.9 ประทับข้างรถยนต์พระที่นั่งบนสะพาน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ เรารักพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

the_king_in_all_hearts

 

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด