ในหลวงร.10 ประทับยืนถวายความเคารพ ในหลวงร.9 และสมเด็จพระพันปีหลวง ขณะเรือพระที่นั่งแล่นผ่าน รพ.ศิริราช

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี  เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นที่ทราบกันดีว่า พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของลูกกตัญญูต่อพ่อแม่ให้กับพสกนิกรชาวไทยได้เป็นอย่างดี 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี  เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นที่ทราบกันดีว่า พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของลูกกตัญญูต่อพ่อแม่ให้กับพสกนิกรชาวไทยได้เป็นอย่างดี 

 

ในหลวงร.10 ประทับยืนถวายความเคารพ ในหลวงร.9 และสมเด็จพระพันปีหลวง ขณะเรือพระที่นั่งแล่นผ่าน รพ.ศิริราช

 

พระองค์ทรงคอยติดตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานตามถิ่นทุรกันดารเสมอ นอกจากนี้จะช่วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงงานแล้ว พระองค์ยังคอยอารักขาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แสดงให้เห็นว่า พระองค์ใส่พระทัยและดูแลทั้งสองพระองค์ได้เป็นอย่างดี

 

ในหลวงร.10 ประทับยืนถวายความเคารพ ในหลวงร.9 และสมเด็จพระพันปีหลวง ขณะเรือพระที่นั่งแล่นผ่าน รพ.ศิริราช

มีเรื่องเล่าสุดประทับใจ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระจริยวัตรของขณะยังทรงพระยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อครั้งที่พระองค์ต้องเสด็จพระดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ วัดอรุณราชวราราม 

 

ในหลวงร.10 ประทับยืนถวายความเคารพ ในหลวงร.9 และสมเด็จพระพันปีหลวง ขณะเรือพระที่นั่งแล่นผ่าน รพ.ศิริราช

 

เมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เคลื่อนผ่านโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นที่ประทับในขณะนั้นของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ทรงประทับยืนถวายความเคารพ ทั้งสองพระองค์ขณะที่เรือพระที่นั่งแล่นผ่าน

 

ในหลวงร.10 ประทับยืนถวายความเคารพ ในหลวงร.9 และสมเด็จพระพันปีหลวง ขณะเรือพระที่นั่งแล่นผ่าน รพ.ศิริราช

 

นับได้ว่าพระองค์ทรงมีพระจริยวัตรที่งดงาม นับแต่ยังทรงพระเยาว์ พระบาาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีอุปนิสัยโปรดความมีระเบียบวินัย และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ยอดกตัญญูที่พสกนิการชาวไทย ควรน้อมนำมาเป็นแบบอย่าง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

ในหลวงร.10 ประทับยืนถวายความเคารพ ในหลวงร.9 และสมเด็จพระพันปีหลวง ขณะเรือพระที่นั่งแล่นผ่าน รพ.ศิริราช

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

ในหลวงร.10 ประทับยืนถวายความเคารพ ในหลวงร.9 และสมเด็จพระพันปีหลวง ขณะเรือพระที่นั่งแล่นผ่าน รพ.ศิริราช