กระทรวงยุติธรรม ตอบชัด ไม่จ่ายค่าปรับใบสั่งจราจร ยังสามารถต่อทะเบียนได้

กระทรวงยุติธรรม ตอบชัด ไม่จ่ายค่าปรับใบสั่งจราจร ยังสามารถต่อทะเบียนได้

เนื่องจากมีหลายคนที่อาจจะสงสัยว่า การที่เราโดนใบสั่งหลังทำผิดกฎหมายจราจรแล้วนั้น เราไม่เสียค่าปรับนั้นจะมีผลอย่างไรหรือไม่ วันนี้เราจึงขอนำข้อมูลดีๆในเรื่องดังกล่าวมาฝากกัน โดยที่
 

กระทรวงยุติธรรม ตอบชัด ไม่จ่ายค่าปรับใบสั่งจราจร ยังสามารถต่อทะเบียนได้

เว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมได้เผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์ กฎหมายน่ารู้ เรื่องการ  ไม่จ่ายค่าปรับใบสั่งจราจร ยังสามารถต่อทะเบียนได้  โดยมีรายละเอียดดังนี้

กระทรวงยุติธรรม ตอบชัด ไม่จ่ายค่าปรับใบสั่งจราจร ยังสามารถต่อทะเบียนได้

ผู้ที่ยังไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่งจราจร นั้นยังสามารถที่จะต่อทะเบียนและชำระภาษีประจำปีได้  แต่จะยังไม่ได้ป้ายวงกลมตัวจริง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะออกสำเนาเอกสารชั่วคราวให้ โดยมีอายุการใช้งานได้ 30 วัน

กระทรวงยุติธรรม ตอบชัด ไม่จ่ายค่าปรับใบสั่งจราจร ยังสามารถต่อทะเบียนได้

หากพ้น 30 วันแล้วยังไม่ดำนิกการ เอกสารชั่วคราวจะหมดอายุและจะส่งผลให้มีความผิดตามกฎหมายเนื่องจาก ใช้รถยนต์โดยไม่มีเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี หรือป้ายวงกลม ทำให้มีโทษปรับ 2,000 บาท 

กระทรวงยุติธรรม ตอบชัด ไม่จ่ายค่าปรับใบสั่งจราจร ยังสามารถต่อทะเบียนได้