ความตั้งใจสุดท้าย ของ พ่อหลวง ร.9 เพื่อมอบให้ ประเทศไทย

ความตั้งใจสุดท้าย ของ พ่อหลวง ร.9 เพื่อมอบให้ ประเทศไทย

เรื่องเล่าเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นบทความดีมากๆ ที่น้อยคนจะได้รู้ โดย เฟสบุ๊คเพจ "สานต่อที่พ่อทำ" ได้เผยแพร่บทความนี้โดยใช้ชื่อว่า "ความตั้งใจสุดท้ายของในหลวง ร.๙" ซึ่งทำให้เห็นว่า พระองค์ท่าน ทรงมองทุกอย่างด้วยความกว้างใกล้ พระองค์ท่านต้องการสร้างคนดีเข้ามาในสังคมให้มากที่สุดเท่าที่ ประเทศไทยจะมีได้ พระองค์ท่านทรงเป็น พระมหากษัตริย์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนทั้งชาติ ด้วยความดีงามที่พระองค์ท่านทรงทำเป็นตัวอย่างเสมอ ทำไมคนไทยทั้งชาติถึงเรียกพระองค์ว่า "พ่อ" ไม่แปลกใจเลย

 

ความตั้งใจสุดท้าย ของ พ่อหลวง ร.9 เพื่อมอบให้ ประเทศไทย

 

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ในหลวงประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช วันหนึ่งมีรับสั่งให้คณะองคมนตรีเข้าเฝ้าฯ และตรัสว่า “ฉันจะตั้งกองทุนการศึกษา ให้เอาเงินฉันไปใช้ ไปทำอย่างไรก็ได้ เป้าหมายคือให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” แล้วมอบหมายให้องคมนตรีที่ยังแข็งแรงอยู่ช่วยออกไปรีเสิร์ชหาโรงเรียนตัวอย่างเพื่อให้รู้ถึงปัญหา ที่สำคัญคือให้ทำเรื่องนี้อย่างเงียบๆ ไม่ต้องแจ้งผ่านทางหน่วยงานใดๆ ให้ไปอย่างผู้ใหญ่ใจดี ไปรถคันเดียว เพื่อที่จะได้ประหยัดเวลาและได้ข้อมูลที่แท้จริง

​หลังจากนั้นคณะองคมนตรีจึงสรรหาโรงเรียนเข้าโครงการ ‘โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม’ ได้ประมาณ ๑๕๕ โรงเรียนทั่วประเทศ จึงมีรับสั่งว่า ทรงมีเงินที่ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายมามาก อยากจะนำคืนให้กลับประชาชน แต่ขอให้ทำในสิ่งที่ประหยัด ใช้วัสดุในพื้นที่ แต่ให้คงทนแข็งแรง

​ประการแรกที่โปรดฯ ให้ทำคือบ้านพักครู โดยให้เลือกบ้านพักครูที่แย่ที่สุดก่อนแล้วสร้างให้เขาใหม่ 
ประการที่ ๒ คือปรับปรุงห้องน้ำครูและนักเรียน และประการต่อมาคือ ห้องเรียนที่ชำรุด หลังคารั่ว โต๊ะเรียน เก้าอี้ โดยให้มารับเงินที่พระองค์ไปใช้

​ท้ายที่สุดในหลวงรับสั่งให้เลือกเด็กโรงเรียนละ ๒ คน ทรงอยากให้ส่งให้เขาเรียนจนจบเท่าที่จะเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรี-โท-เอก ก็แล้วแต่เขา แต่ขอให้นำความจากพระองค์ท่านไปบอกเด็กว่า มีพระราชประสงค์ที่จะเห็น ‘เด็กที่เรียนดีนั้นเป็นคนดีด้วย’

​เช่นเดียวกันกับครู ทรงอยากให้ครูอยู่สบาย อยากอยู่ในโรงเรียนห่างไกล เพื่อที่เด็กๆ ในชนบทจะได้มีครูดีๆ สอนให้เป็นคนดี จึงมีรับสั่งให้คัดเลือกครูที่เก่ง ขยัน โดยจะพระราชทานเงินพิเศษหรือส่งเรียนต่อเพื่อให้มีความรู้เพิ่มเติม เพียงแต่ต้องสัญญาว่า อย่าทิ้งเด็ก อย่าทิ้งโรงเรียนที่ห่างไกลเหล่านั้น

 

ความตั้งใจสุดท้าย ของ พ่อหลวง ร.9 เพื่อมอบให้ ประเทศไทย

 

สำหรับกองทุนนี้ ในช่วงแรกในหลวงได้พระราชทานเงินจำนวน ๒๐๐ ล้านบาท พร้อมกับรับสั่งว่า "หมดเมื่อไรก็บอก" ช่วงปีหลังๆ องคมนตรีก็ไม่กล้าไปกราบทูลว่าเงินหมดแล้ว เมื่อสมเด็จฯ พระเทพทรงทราบก็มีรับสั่งภายหลังว่า อย่าไปกวนในหลวงเลย ถ้าเงินหมดเมื่อใดให้มากราบทูลพระองค์ ซึ่งก็พระราชทานมาเป็นระยะๆ

นี่คือสิ่งที่ในหลวงทรงทำเป็นลำดับท้ายๆ อาจเป็นเพราะทรงเล็งเห็นแล้วว่า ประเทศนี้ยังคงต้องการบุคลากรครูที่ดี ที่จะช่วยกันสร้างเมล็ดพันธุ์ที่เก่งและเป็นคนดี เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และจะนำพาให้ความสุขบังเกิดขึ้นแก่ประชาชนคนไทย ประชาชนของในหลวง ร.๙

 

ความตั้งใจสุดท้าย ของ พ่อหลวง ร.9 เพื่อมอบให้ ประเทศไทย

 

อ้างอิงข้อมูลจาก - Facebook สานต่อที่พ่อทำ