เผยคลิปประวัติศาสตร์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเรือใบที่ต่อขึ้นจากฝีพระหัตถ์

เผยคลิปประวัติศาสตร์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเรือใบที่ต่อขึ้นจากฝีพระหัตถ์

เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2509 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงแล่นเรือใบ โอ.เค. จากพระราชวังไกลกังวล หัวหิน ข้ามอ่าวไทยด้วยพระองค์เองพระองค์เดียว ใช้เวลา 17 ชั่วโมงเต็ม กว่าจะแล่นเรือมาถึงหาดเตยงาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันนั้นหลังจากที่ทรงแล่นใบห่างจากฝั่งมาได้ประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง

 

เผยคลิปประวัติศาสตร์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเรือใบที่ต่อขึ้นจากฝีพระหัตถ์

พสกนิกรไทยทราบกันดีว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงโปรดกีฬา และดนตรี โดยเฉพาะกีฬาเรือใบที่จะทรงดปรดมากเป็นพิเศษละได้แสดงพระอัจฉริยภาพด้วยการต่อเรือจากฝีพระหัตถ์ โดยเรือใบลำที่พระองค์ทรงต่อด้วยพระหัตถ์ คือ เรือใบพระที่นั่งเอ็นเตอร์ไพรส์ พร้อมพระราชทานชื่อว่า ราชปะแตน และต่อมาทรงต่อเรือใบประเภท OK ขึ้นอีก พระราชทานชื่อว่า นวฤกษ์ ซึ่งเรือนวฤกษ์นี้เอง ทรงนำมาใช้แข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 (หรือ ซีเกมส์ ในปัจจุบัน)

 

เผยคลิปประวัติศาสตร์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเรือใบที่ต่อขึ้นจากฝีพระหัตถ์

 

นอกจากจะทรงกีฬาหลายชนิดด้วยพระองค์เองจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว ยังทรงเอาพระทัยใส่ติดตามข่าวกีฬาทุกประเภทอยู่เสมอ ในการเปิดกีฬาสำคัญในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มักจะมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นอเนกประการ เช่น พระราชทานไฟพระฤกษ์ พระราชทานพระบรมราโชวาท เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นักกีฬาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาและประชาชนตลอดมา

 

เผยคลิปประวัติศาสตร์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเรือใบที่ต่อขึ้นจากฝีพระหัตถ์

 

เหนืออื่นใด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านยังทรงเคารพกฎกติกาของการกีฬาที่ทรงเล่น และมักจะเน้นย้ำให้นักกีฬาทั้งหลายมีวินัยตลอดเวลา ทรงให้ความสำคัญต่อการฝึกซ้อมเป็นอันมาก ทรงสนพระทัยกีฬาที่มีโอกาสได้ฝึกซ้อมด้วยทรงเห็นว่าการจะเป็นนักกีฬาที่ดีนั้นต้องให้ความสนใจในการฝึกซ้อม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และปรับปรุงตนเองให้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้น ถ้านักกีฬาคนใดไม่ฝึกซ้อมก็จะเป็นนักกีฬาที่ดีไม่ได้

 

เผยคลิปประวัติศาสตร์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเรือใบที่ต่อขึ้นจากฝีพระหัตถ์

 

สุดท้าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หากไม่ได้ทรงกีฬา ก็ยังสนพระทัยในการออกกำลังพระวรกายเพื่อสุขภาพเช่น วิ่งเหยาะและเดินเร็ว การออกกำลังพระวรกายสม่ำเสมออย่างถูกหลักวิชาการ รวมทั้งทรงกระตุ้นให้เกิดความอบอุ่นแก่พระวรกายก่อนเริ่ม และผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อหลังจากการออกกำลังพระวรกาย โดยทรงปฏิบัติเช่นนี้เป็นกิจวัตรเป็นแบบฉบับของนักกีฬาที่ดีและทำให้พระวรกายของพระองค์แข็งแรง พร้อมที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปในที่ต่างๆ เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรของพระองค์ได้เสมอ

 

เผยคลิปประวัติศาสตร์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเรือใบที่ต่อขึ้นจากฝีพระหัตถ์

 

ขอบคุณข้อมูลและคลิปจาก : https://www.facebook.com/PrangRu956/videos/1248871918468250/

กองทัพเรือ

เผยคลิปประวัติศาสตร์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเรือใบที่ต่อขึ้นจากฝีพระหัตถ์