ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16/9/65 ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 กันยายน 2565

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16/9/65 ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 กันยายน 2565 ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดล่าสุด

ตรวจหวย ธ.ก.ส. หวยออก ผลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.16/9/65 ตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 กันยายน 2565 การออกรางวัลผลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดให้ตรวจสลากออมทรัพย์ สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที่ 31 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ครั้งที่ 40 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 25 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ 13 และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ครั้งที่ 3 ตรวจผลสลาก ธ.ก.ส. ตรวจหวย ธ.ก.ส. เลขเด็ด16/9/65 สลาก ธกส. หวย ธกส.งวดนี้ ตรวจ หวย ธ ก ส

 

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16/9/65 ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 กันยายน 2565

 

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

ชุดเกษตรมั่นคง 3 : RN 2471893


รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 : ศ0 2471893

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 : กM 2471893

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 : จB 2471893

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 : ฐK 2471893

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 20,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10,000 บาท

2471893


รางวัลที่ 2

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. เกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 10,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 5,000 บาท

6752822  2274293  5939573


รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 45 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 30 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10 บาท

212  664


รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 300 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 90 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 75 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท และรางวัลละ 2,000 บาท ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม

6056


รางวัลที่ 3

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 5,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 2,500 บาท

8279431  3202207  5986695  5510086  9735237

9932693  7649889  5478327  2868028  3643394

 

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16/9/65 ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 กันยายน 2565

รางวัลที่ 4

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 2,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 1,000 บาท

 

0415591  1579597  1390047  2862162  4066279

9946890  7756976  4761709  3411599  8712049

0072503  0496655  7502896  8076307  2805426

6634615  6064332  6189253  8883681  0129861


รางวัลที่ 5

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 1,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 500 บาท

 

8054812  8541084  9398571  2993608  6155333

5511559  5110460  5251043  0318685  3930289

5538578  4164213  9507646  5327073  5599304

3408036  0220747  6345934  9174475  7190898


0895940  2333217  9493896  7780458  7761716

4031684  3081973  6539789  6248339  2088982

6468032  7786636  1066462  0703443  9366982

7766122  9792779  1527748  8386073  9606886


4829772  2232110  0076777  1098656  2666880

1621124  7221177  4140035  1585287  7725981

5749374  6302134  0266061  1820478  1305056

9286465  7773619  8241043  2378560  3548605


6024314  5521132  3417980  8634415  2616873

6040994  7996778  3232482  0885340  1767646

3006275  5140822  5929241  1871343  5858567

1632841  5516989  4439831  5885806  9939160


5418095  9947831  9443006  2714514  8167862

0733384  0896744  5514667  9506856  7287940

4552027  5659100  8030354  4977938  3870298

3934336  3068300  4458906  5240627  9972110


ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline