ตรวจหวย ธ.ก.ส. 17/1/66 ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 17 มกราคม 2566

ตรวจหวย หวยธ.ก.ส. ตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 17 มกราคม 2566 ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.งวดล่าสุด

ตรวจหวย ธ.ก.ส. ผลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.17/1/66 ตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 17 มกราคม 2566 การออกรางวัลผลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดให้ตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที่ 35 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 29 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ 17 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ครั้งที่ 7 และ รางวัลสลากดิจิทัล ธ.ก.ส.ครั้งที่ 2 ตรวจสลากธ.ก.ส. เลขเด็ด17/1/66 หวย ธกส.งวดนี้ ธกสออกอะไรวันนี้

 

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 17/1/66 ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 17 มกราคม 2566

 

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

ชุดเกษตรมั่นคง 3 : RL 5032344


รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 : งQ 5032344

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 : ชC 5032344

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 : ณT 5032344

รางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 5,000,000 บาท

1A 5032344

 

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 20,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 3,000 บาท

5032344


รางวัลที่ 2

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 5,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 2,000 บาท

5983778  2251841  0318490


รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 30 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10 บาท

119  365


รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 10 บาท 

130


รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 300 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 75 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 50 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 25 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท 

5737


รางวัลที่ 3

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 2,500 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 1,000 บาท

8286974  9383917  9105166  7730201  0785608

8881555  3350837  4556088  2154088  7273268

 

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 17/1/66 ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 17 มกราคม 2566

รางวัลที่ 4

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 1,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 400 บาท

8395806  0330741  7158006  1636550  0895900

2349745  0368807  2862928  5107523  2590907

4064875  1239603  1453030  1571492  7150886

5080976  6644024  3738958  8632552  8910947


รางวัลที่ 5

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 500 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 300 บาท

3558189  4518189  4575387  5529695  8371584

7930802  7136116  0746362  5274462  5230024

4089694  6764567  2775648  3878069  2580469

5563555  8722853  7000655  1181924  6164884


2099192  7798493  6128050  9896150  3410448

3330627  4854560  4115253  6852135  2302602

2353602  2220005  7342545  0213274  2433718

1792258  0502445  0716094  7687068  9814313


2518745  0032068  4754768  1880811  3939307

3213570  7969292  3138180  6816048  1897913

2359616  7379378  6829633  7474543  3709533

1943002  7186638  0455534  5818718  6788842


1671544  1118297  1909047  1014224  5811416

2691652  8940642  9748760  1802414  2626516

3013893  5148854  6891235  3295344  5730847

7797731  2994389  0026854  5771867  8271774


1559712  2835087  3806957  6311533  3634824

1945346  8625465  6873719  7288984  2269479

0001335  3170372  1254185  1374854  3126280

2565037  0503407  5150513  1366119  3941294


ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 


 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline