ตรวจหวย ธ.ก.ส. ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ทวีสิน งวดวันที่ 16 กันยายน 2566

หวย ธ.ก.ส.16/9/66 ตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2566 ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.งวดล่าสุด

ตรวจสลาก ธ.ก.ส. 16/9/66 ผลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดให้ตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2566 สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 ครั้งที่ 6 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 37 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ 25 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ครั้งที่ 15 ชุดมั่งมีทวีโชค ครั้งที่ 3 รางวัลสลากดิจิทัล ธ.ก.ส.ครั้งที่ 10 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนครั้งที่ 49 ตรวจหวย ธ.ก.ส.16/9/66

 

ตรวจหวย ธ.ก.ส. ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ทวีสิน งวดวันที่ 16 กันยายน 2566

 

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

ชุดเกษตรมั่งคง 4 : SE 9115077


รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 : งU 9115077

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 : ชR 9115077

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 : ฎJ 9115077

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมั่งมีทวีโชค     : CC 9115077

รางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 5,000,000 บาท

1E 9115077


รางวัลที่ 1 ต่างหมวด

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 20,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 10,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 3,000 บาท

9115077


รางวัลที่ 2

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 5,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 2,000 บาท

2599943  0556130  4503288


รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 150 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 30 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10 บาท ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 20 บาท

172  217


รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 10 บาท

146


รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 250 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 75 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 50 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 25 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท

0655

 

ตรวจหวย ธ.ก.ส. ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ทวีสิน งวดวันที่ 16 กันยายน 2566

รางวัลที่ 3

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่งคง 4 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 2,500 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 1,000 บาท

9438472  7558630  2265216  3533930  4120290

1149939  8572405  2144267  1697927  7367509


รางวัลที่ 4

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 1,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 400 บาท

4315868  2217506  2566544  3651678  9842797

9026493  5741244  8507518  0634786  5422029

3945835  8925222  0723943  7493048  0907917

1616536  0871432  0726277  9617938  3713173


รางวัลที่ 5

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 500 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 300 บาท

4329869  2494072  0135016  8342903  9221546

2840634  8629956  2626771  7231793  1111669

7756933  7267719  4740301  8118974  2839501

0140573  9983513  9477871  5107624  5011357


6685778  6054220  7950565  2479955  9724002

4351090  2568436  5889919  9100373  1912744

9005070  5659709  9466834  9627855  5187507

9625695  1267073  5343937  9125508  0399159


5619620  7325196  7219391  4086793  9511695

6207340  8253359  5992020  6549596  9466468

5993329  0556010  5144894  2332594  9611466

9284359  6373516  5564872  5060947  5185876


1642940  4888812  1738708  6404192  7969431

5545924  0211240  7834990  7704718  0499326

7163905  3739351  3380703  4976239  1887313

7275033  1809413  7967051  1574242  3865125


3563008  5766808  8701358  7413352  4176584

4040810  8016430  5447090  0465636  5473535

6706380  1365291  2176441  2136225  6906871

6295011  8136094  2275447  4183419  4188968


ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)