ตรวจหวย ธ.ก.ส.16/4/67 ผลสลาก ธ.ก.ส. ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ งวด 16 เมษายน 2567

หวย ธ.ก.ส.16/4/67 ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) งวดวันที่ 16 เมษายน 2567

ตรวจสลาก ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดให้ตรวจหวย ธ.ก.ส.16/4/67 งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2567 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง ครั้งที่ 6 สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 ครั้งที่ 13 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ 32 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ครั้งที่ 22 ชุดมั่งมีทวีโชค ครั้งที่ 9 รางวัลสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ครั้งที่ 17 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 56

 

ตรวจหวย ธ.ก.ส.16/4/67 ผลสลาก ธ.ก.ส. ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ งวด 16 เมษายน 2567

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 60,000,000 บาท

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง : GC 3918303


รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

ชุดเกษตรมั่งคง 4 : SD 3918303


รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 : จF 3918303

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 : ฎU 3918303

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมั่งมีทวีโชค : DK 3918303


รางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 5,000,000 บาท

2G 3918303


รางวัลที่ 1 ต่างหมวด

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 10,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 3,000 บาท

3918303


รางวัลที่ 2

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 5,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 2,000 บาท

0798370  5459630  4970929


รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 150 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10 บาท ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 20 บาท

422  963


รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 10 บาท

710

 

ตรวจหวย ธ.ก.ส.16/4/67 ผลสลาก ธ.ก.ส. ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ งวด 16 เมษายน 2567

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 250 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 250 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 50 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 25 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท

4666


รางวัลที่ 3

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่งคง 4 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 2,500 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 1,000 บาท

1923339  6116288  1484574  7722045  6841062

7744249  3148099  7864398  3819014  3220790


รางวัลที่ 4

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 20,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 1,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 400 บาท

8931336  1745185  4325051  3123187  2386268

5910904  6527550  0198237  9293975  3514346

2917490  3284731  1765253  4742373  4992413

9713877  2404245  1840407  6910329  2365977


รางวัลที่ 5

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 10,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 500 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 300 บาท

3861035  5898954  6721106  1070319  5655555

8640538  9741616  0528104  3600542  3652227

2281365  5378226  0921645  2515386  7898160

9814297  8314519  8289589  3903320  2463816


5320527  4993215  5825165  3447876  5997338

2990835  6930155  8744377  8955141  4421008

9058556  2600008  4160767  4848601  0334352

1836766  1322760  8743023  9546039  5019632


2544141  5863339  9788419  0531344  5443320

7660849  7935160  3162284  9596928  8539886

0793617  1142960  7479127  8578194  9883772

4397869  2234465  1914457  9561230  1907482


6685186  0466787  7921462  9423955  7471561

7766752  5229936  3933489  3131897  2783009

6887536  9964903  5355289  4352569  7039808

1634700  8688094  1366663  9951815  0807502


9975885  4128428  2429389  6910853  5319407

5295583  6045066  1277821  0068674  8894858

5520861  2433473  6582737  1839387  1407749

4577978  8329780  5805470  8149394  4411968


ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)