หวิดปะทะ!! ผู้ถือหุ้นบุกทวงความชอบธรรม"ไอ้โม่ง" ดันทุรังฝืนกม.เปิดเวทียัดเยียดพวกพ้องยึดPOLAR จับตา"บิ๊กกสิกรไทย" ทำไมปล่อยพนง.ร่วมมั่ว??

Publish 2017-07-16 14:14:55เกิดเป็นเหตุวุ่นวายจนได้สำหรับนัดหมาย การประชุมของกลุ่มผู้ถือหุ้นบางส่วนโดยการนำพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 มาตรา 100   (ฉบับแก้ไขเมื่อวันที่ 4  เม.ย. 2560)  มาใช้เป็นข้ออ้างการดำเนินการ  ทั้งๆ ที่เป็นที่รับรู้แล้วว่าบทสรุปสุดท้ายนัยแฝงการใช้วิธีการในลักษณะดังกล่าว เพื่อผลักดันกลุ่มพวกพ้องตนเองเข้าไปยึดกุมอำนาจการบริหารจัดการบริษัทโพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน)  หรือ  “POLAR” ไม่อาจเป็นไปได้ด้วยขั้นตอนทางกฎหมาย

 

 

 (คลิกอ่านข่าวประกอบ : จับตาเดือดระอุ...ศึกชิงใหญ่ POLAR!!! ผู้ถือหุ้นเดินเกมส์ใต้ดิน นัดลักไก่อัดเพิ่มกรรมการชิงอำนาจ ลาก 4 พนง. “แบงก์กสิกร” ร่วมสังฆกรรมฉาว??โดยล่าสุดภายหลังจากที่กลุ่มแกนนำผู้ถือหุ้น POLAR นำโดยนายอนุวิทย์ ตันติเสเวกุล  ได้ออกมาหนังสือเชิญชวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  POLAR ครั้งที่ 1/2560  ท่ามกลางข้อทักท้วงของคณะกรรมการ  บริษัทโพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน)  ด้วยเห็นว่าจะเป็นการสร้างความขัดแย้งในกลุ่มผู้ถือหุ้น  ปรากฏว่าผลก็เป็นไปอย่างที่หลายคนคาดการณ์  เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้รับหนังสือเชิญชวน ออกมาเรียกร้องให้คณะผู้จัดการประชุมดำเนินการให้ถูกต้อง  เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์กร  จนกลายเป็นผลเสียต่อภาพลักษณ์ POLAR และเกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นในตลาดฯ

 


ทั้งนี้ที่ห้องประชุมชั้น 4  โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี  พบว่าในช่วงการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น POLAR ได้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนใหญ่ เมื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนหนึ่งได้เดินทางไปที่บริเวณจัดการประชุม แล้วแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม  แต่ปรากฏว่าคณะผู้จัดการประชุมได้แสดงความไม่พอใจ  จนเหตุการณ์บานปลายไปถึงการเรียกร้องหาความชอบธรรมการดำเนินการทั้งหมด  ว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมไม่ทั่วถึง  ทั้งๆ ที่การประชุมดัวกล่าวมีวาระสำคัญว่าด้วยการลงมติขอความเห็นชอบคัดเลือกกรรมการ POLAR  เพิ่มเติมจำนวนถึง 15  ราย  และทั้งหมดยังไม่ได้รับการยืนยันความถูกต้องจากคณะกรรมการตามกฎหมายของ POLAR โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้สอบถามถึงความชอบธรรมการเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการ บริษัท  ซึ่งปรากฏข้อมูลผ่านสื่อมวลชนว่าเป็นพนักงานของธนาคารกสิกรไทย  ซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และถือเป็นคู่แข่งทางธุรกิจ จึงต้องการให้ผู้จัดการประชุมชี้แจงความโปร่งใสของการจัดการประชุมครั้งนี้  ว่าใช้วิธีการใดในการคัดเลือกบุคคลมาทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจากสัดส่วนเดิม  ที่มีรายชื่อปรากฎตามทะเบียนการค้าและข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์

 


จากนั้นเหตุการณ์ได้บานปลายกลายเป็นการวิวาทะระหว่างผ้ถือหุ้นกลับคณะผู้จัดงาน ซึ่งอ้างตัวว่าเป็นผู้ถือหุ้นอีกจำนวนหนึ่ง จนเกิดการโต้เถียงเสียงดังสนั่นโรงแรมริชมอนด์  อย่างไรก็ท้ายสุดกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ขอเข้าร่วมการประชุม แต่ไม่ได้รับหนังสือเชิญชวนก็ตัดสินใจไม่เข้าร่วมประชุมแต่อย่างใด  โดยให้เหตุผลว่าการเข้าประชุมดังกล่าวไม่เกิดประโยชน์ และเป็นการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอน

 

 

 

 เรียบเรียงโดย

ฌาวิตรา พัฒนาอารยสกุล