สสจ.ชลบุรี แจ้งเตือน ปชช. ใครไป 4 สถานที่เสี่ยง ให้รีบสังเกตตัวเอง กักตัว หรือพบแพทย์ทันที

สสจ.ชลบุรี แจ้งเตือน ปชช. ใครไป 4 สถานที่เสี่ยง ให้รีบสังเกตตัวเอง กักตัว หรือพบแพทย์ทันที ป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 63 นายอภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ออกคำสั่งประกาศมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประกาศให้ประชาชนท่านใดที่ได้เดินทางไปยังสถานที่และเวลาต่อไปนี้

1.ตู้มวยเทพประสิทธิ์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563

2.ศาลจังหวัด พัทยา อำบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2563

3.Lek Hotel พัทยาสาย 2 อำบางละมุง จังหวัดชลบุรี ช่วงวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 ช่วงวันที่ 17-20 ธันวาคม 2563 และช่วงวันที่ 24-26 ธันวาคม 2563

4.Bone Pataya ถนนเพ็ชรตระกูล ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. เวลา 23.00-03.00 น. และวันที่ 25 ธ.ค. เวลา 24.00-03.00 น.

หากพบว่ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ไอ น้ำมูก หรือหอบเหนื่อย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่เข้าไปยังสถานที่ดังกล่าว ให้แยกกักตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์ตรวจรักษา พร้อมทั้งให้ประวัติผู้สัมผัสหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงร่วม เวลาเดียวกับผู้ติดเชื้อโควิด-19