อัพเดทล่าสุด เช็กรายชื่อโรงพยาบาลตรวจโควิด-19 ฟรี ใครเสี่ยงเข้าเกณฑ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

อัพเดทล่าสุด รายชื่อโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยที่ไหนบ้างตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี โดยโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมี 106 แห่ง และโรงพยาบาลในต่างจังหวัดมี 169 แห่ง ใครเสี่ยงเข้าเกณฑ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย โดยเคสคลัสเตอร์สถานบันเทิงได้มีการระบาดในหลายจังหวัดในขณะนี้ ทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากไปทั่วทุกวงการ ทาง ศบค. ชุดเล็กจึงได้มีการประกาศให้ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, นครปฐม เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) โดยผู้ที่เข้าข่ายเกณฑ์ตรวจโควิด-19 ได้ฟรี โดยทางรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองให้กับทุกคนในไทยที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ หรือมีอาการ ประวัติ ดังนี้

อัพเดทล่าสุด เช็กรายชื่อโรงพยาบาลตรวจโควิด-19 ฟรี ใครเสี่ยงเข้าเกณฑ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

1. มีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง ในช่วง 14 วัน ก่อนมีอาการ
- เดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
- ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
- สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัย หรือผู้ป่วยยืนยันว่าติดเชื้อ
- เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันว่าติดเชื่อ (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์)

2. มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโควิด 19 
-มีไข้ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 ขึ้นไป
-มีอาการไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก

3. ผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
- ใกล้ชิดกับผู้สงสัยโควิด 19
- เป็นบุคลากรทางการแพทย์
- เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น
- เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้

หากไม่มีอาการ แต่มีประวัติเสี่ยง
- ให้กักตัว 14 วัน เพื่อดูอาการ หรือหากอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด หรือเดินทางไปยังจุดที่มีการระบาด ให้ติดตามประกาศจากทางการ ซึ่งอาจจะให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อได้ฟรี แม้ยังไม่มีอาการ

หากมีอาการ แต่ไม่มีประวัติเสี่ยง
- อาจป่วยด้วยโรคหวัด หรือโรคอื่น ให้รักษาตามอาการ แต่ถ้าผ่านไป 48 ชั่วโมงแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น ให้ไปพบแพทย์

หากมีอาการป่วย และมีประวัติเสี่ยง
- เข้าเกณฑ์ตรวจโควิด-19 สามารถเข้าตรวจในโรงพยาบาลตามสิทธิ์ (บัตรทอง ประกันสังคม ราชการ) ไม่ว่าจะได้ผลบวกหรือผลลบ ก็ไม่เสียค่าใช้จ่าย และจะต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์อีกครั้ง โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมด สปสช.จะรับผิดชอบ สอบถามเพิ่มเติม โทร.1330 แต่หากไม่มีความเชื่อมโยง แต่ต้องการเข้ารับการตรวจ ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

อัพเดทล่าสุด เช็กรายชื่อโรงพยาบาลตรวจโควิด-19 ฟรี ใครเสี่ยงเข้าเกณฑ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

สำหรับรายชื่อห้องปฏิบัติการที่สามารถเดินทางไปตรวจ COVID-19 จำนวนทั้งสิ้น 275 แห่งฟรีมีดังนี้

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 106 แห่ง ได้แก่

ภาครัฐ 43 แห่ง

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แล็บอ้างอิง)
-ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่ สภากาชาดไทย (แล็บอ้างอิง)
- คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สถาบันบำราศนราดูร
- โรงพยาบาลราชวิถี
- โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา)
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายไทย)
- โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
- สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
- คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
- โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา) แผนกเรโทรไวโรโลยี
- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
- โรงพยาบาลสมุทรปราการ
- คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ห้องปฏิบัติการหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลก ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
- โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
- โรงพยาบาลตำรวจ
- สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
- โรงพยาบาลปทุมธานี
- โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
- โรงพยาบาลสมุทรสาคร
- ห้องปฏิบัติการกลางเพื่อการวิจัย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
- ห้องปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
- โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
- โรงพยาบาลตากสิน
- โรงพยาบาลบางกรวย
- กลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ กองวัณโรค กรมควบคุมโรค
- ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
- โรงพยาบาลกลาง
- สถาบันโรคทรวงอก
- โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
- ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
- ภาควิชาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
- สถาบันราชประชาสมาสัย


เอกชน 63 แห่ง


- โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
- บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ในนามกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ สมิติเวช บีเอ็นเอช พญาไท และเปาโล เมโมเรียล)
- คลินิกเทคนิคการแพทย์ รามคำแหง
- หวนจียีน เทคโนโลยี คลินิกเทคนิคการแพทย์
- บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด
- โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
- ห้องปฏิบัติการ นิวเจน ลาบอราตอรี่ คลินิกเทคนิคการแพทย์
- โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
- โรงพยาบาลนนทเวช
- บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลพญาไท 2
- โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
- โรงพยาบาลปิยะเวท
- MIC Lab (บริษัท เมดิคอล อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด)
- โรงพยาบาลเมดพาร์ค
- โรงพยาบาลวิภาราม
- องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สาขากรุงเทพมหานคร (International Organization for Migration, IOM)
- โรงพยาบาลศิครินทร์
- โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
- โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
- บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด
- บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด
- โรงพยาบาลซีจีเอช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท จำกัด (สยาม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก)
- บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
- โรงพยาบาลรามคำแหง
- โรงพยาบาลวิภาวดี
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
- โรงพยาบาลเจ้าพระยา
- โรงพยาบาลเสรีรักษ์
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
- คลินิกเทคนิคการแพทย์ โปรแล็บ วิภาวดี
- โรงพยาบาลสุขุมวิท
- บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด
- คลินิกเทคนิคการแพทย์แบงคอกจีโนมิกส์
- โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
- โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
- โรงพยาบาลสินแพทย์
- โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
- บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด (โรงพยาบาลลาดพร้าว)
- โรงพยาบาลนครธน
- โรงพยาบาลพระรามเก้า
- บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอรี่เซอร์วิส จำกัด
- โรงพยาบาลเวชธานี
- โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
- โรงพยาบาลมหาชัย
- โรงพยาบาลบางนา 5
- โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
- โรงพยาบาลเอกชัย
- โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (สมุทรสาคร)
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
- โรงพยาบาลไทยนครินทร์
- โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ
- บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
- โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
- โรงพยาบาลเอเชีย
- บริษัท เอเชีย แล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
- โรงพยาบาลหัวเฉียว
- บริษัท ภัทร แล็บ จำกัด (โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี)
- โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ

ต่างจังหวัด 169 แห่ง ได้แก่
ภาครัฐ 133 แห่ง
- ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน
- โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่
- โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย
- โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ลำปาง
- โรงพยาบาลลำปาง ลำปาง
- โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ 
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
- โรงพยาบาลพะเยา พะเยา
- โรงพยาบาลลำพูน ลำพูน
- โรงพยาบาลแพร่ แพร่
- โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม่
- โรงพยาบาลน่าน
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ 
- โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
- โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ชัยนาท
- โรงพยาบาลอุทัยธานี อุทัยธานี
- โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตร
- หน่วยวิจัยไวรัสวิทยากำแพงเพชร-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐ) กำแพงเพชร
- โรงพยาบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร
- โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
- โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตาก
- โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย
- โรงพยาบาลสุโขทัย สุโขทัย
- โรงพยาบาลแม่สอด ตาก
- โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์
- โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
- โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
- โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
- โรงพยาบาลอุ้มผาง ตาก
- หน่วยวิจัยมาลาเรียโซโกล ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตาก
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 
- โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
- โรงพยาบาลนครปฐม นครปฐม
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 
- โรงพยาบาลอ่างทอง อ่างทอง
- โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี
- โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อยุธยา
- ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก
- โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี
- โรงพยาบาลตราด ตราด
- โรงพยาบาลระยอง ระยอง
- โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา
- โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ชลบุรี
- โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
- โรงพยาบาลชลบุรี ชลบุรี
- โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชลบุรี
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
- โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี
- โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ชัยภูมิ
- โรงพยาบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ
- โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์
- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
- โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 
- โรงพยาบาลบึงกาฬ บึงกาฬ
- โรงพยาบาลนครพนม นครพนม
- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร
- โรงพยาบาลสกลนคร สกลนคร
- โรงพยาบาลหนองคาย หนองคาย
- โรงพยาบาลหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
- โรงพยาบาลเลย เลย
- โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 
- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สระแก้ว
- โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
- โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
- โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
- โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
- โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแก่น
- โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น
- โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
- โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
- โรงพยาบาลยโสธร ยโสธร
- โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร
- โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
- โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
- โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี อุบลราชธานี
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
- โรงพยาบาลปากช่องนานา นครราชสีมา
- โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
- โรงพยาบาลบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
- หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 12.1 อำเภอหาดใหญ่ สงขลา
- โรงพยาบาลพัทลุง พัทลุง
- โรงพยาบาลสตูล สตูล
- โรงพยาบาลตรัง ตรัง
- โรงพยาบาลปัตตานี ปัตตานี
- โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส
- โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา
- ห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรค ศูนย์วัณโรคที่ 12 ยะลา
- โรงพยาบาลยะลา ยะลา
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
- โรงพยาบาลตะกั่วป่า พังงา
- โรงพยาบาลพังงา พังงา
- โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร
- โรงพยาบาลระนอง ระนอง
- โรงพยาบาลกระบี่ กระบี่
- โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต
- โรงพยาบาลทักษิณ สุราษฎร์ธานี
- โรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช
- โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
- โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
- โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
- โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
- โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
- โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
- โรงพยาบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
- โรงพยาบาลท่าสองยาง ตาก
- โรงพยาบาลบางละมุง ชลบุรี
- โรงพยาบาลโพธิ์ทอง อ่างทอง
- โรงพยาบาลพบพระ ตาก
- โรงพยาบาลแม่ระมาด ตาก
- โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม
- โรงพยาบาลนครนายก นครนายก


เอกชน 36 แห่ง
- บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ภูเก็ต
- โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นครสวรรค์
- เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาพัทยา ชลบุรี
- เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาระยอง ระยอง
- เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาหาดใหญ่ สงขลา
- บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จำกัด ชลบุรี
- โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี  
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ สระแก้ว
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
- โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี
- โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ชลบุรี
- โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ อยุธยา  
- โรงพยาบาลขอนแก่น ราม ขอนแก่น
- โรงพยาบาลแม่สอด-ราม ตาก
- องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สำนักงานแม่สอด ตาก
- โรงพยาบาลานนา เชียงใหม่
- โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
- โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
- โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ลำปาง
- โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ภูเก็ต
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
- โรงพยาบาลทักษิณ
- โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เชียงราย
- โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
- โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก
- โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา
- โรงพยาบาลพะเยา ราม
- เอ็นเฮลท์ สหคลินิก สาขาเชียงใหม่
- ห้องปฏิบัติการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
- ศูนย์สุขภาพออคซิแคร์ สหคลินิก ชลบุรี
- โรงพยาบาลเมืองเลย ราม
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง
- โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล
- บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์
- เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขานครศรีธรรมราช

อัพเดทล่าสุด เช็กรายชื่อโรงพยาบาลตรวจโควิด-19 ฟรี ใครเสี่ยงเข้าเกณฑ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ยังมีสถานประกอบการที่สามารถเข้าตรวจแบบDrive Thru แบบมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
- โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส 5,000 บาท
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี 3,000 บาท
- โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต2 4,500 บาท
- โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ 3,800 บาท
- โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา 3,000 บาท
- โรงพยาบาล เทพารักษ์ 3,500 บาท
- โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี 3,500 บาท
- โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 4,500 บาท
- โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ 3,990 บาท (รับตรวจเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเท่านั้น)
- โรงพยาบาลสุขุมวิท 5,500 บาท
- โรงพยาบาลมหาชัย2 4,500 บาท

ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiNews

อัพเดทล่าสุด เช็กรายชื่อโรงพยาบาลตรวจโควิด-19 ฟรี ใครเสี่ยงเข้าเกณฑ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย