อัพเดทรายชื่อ 30 จังหวัดขอประชาชนงดออกจากบ้านตามเวลาที่กำหนด

อัพเดทรายชื่อ 30 จังหวัดขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ค.2564 เวลา 08.00 น.

อัพเดทรายชื่อ 30 จังหวัดขอประชาชนงดออกจากบ้านตามเวลาที่กำหนด โดยทางศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้ปรับช่วงเวลาและขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านหรือเคหสถาน ซึ่งล่าสุดเพิ่มเป็น 30 จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ค.2564 เวลา 08.00 น.)

อัพเดทรายชื่อ 30 จังหวัดขอประชาชนงดออกจากบ้านตามเวลาที่กำหนด

สำหรับมาตรการ ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านหรือเคหสถาน 30 จังหวัด แบ่งเป็นภาคเหนือ 2 จังหวัด , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด , ภาคกลางและตะวันออก 12 จังหวัด และภาคใต้ 9 จังหวัด ซึ่งจะมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันตามเงื่อนไขของแต่ละจังหวัด ดังต่อไปนี้

ภาคเหนือ 2 จังหวัด 
1.แพร่ ตั้งแต่ 23.00 - 03.00 น. 
2.อุทัยธานี ตั้งแต่ 23.00 - 04.00 น.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด
1.ชัยภูมิ ตั้งแต่ 23.00 - 04.00 น. 
2.นครราชสีมา ตั้งแต่ 23.00 - 04.00 น.
3.บุรีรัมย์ ตลอดทั้งวัน 
4.บึงกาฬ ตั้งแต่ 23.00 - 04.00 น. 
5.ยโสธร ตั้งแต่ 23.00 - 04.00 น. 
6.หนองคาย ตั้งแต่ 23.00 - 04.00 น. 
7.อุบลราชธานี ตั้งแต่ 23.00 - 04.00 น. 

ภาคกลางและตะวันออก 12 จังหวัด
1.จันทบุรี ตั้งแต่ 22.00 - 04.00 น. 
2.ชัยนาท ตั้งแต่ 23.00 - 04.00 น. 
3.นครนายก ตั้งแต่ 23.00 - 04.00 น.
4.นครปฐม ตั้งแต่ 23.00 - 04.00 น.
5.นนทบุรี ตั้งแต่ 21.00 - 04.00 น. 
6.ปทุมธานี ตั้งแต่ 21.00 - 04.00 น. 
7.เพชรบุรี ตั้งแต่ 23.00 - 04.00 น. 
8.ราชบุรี ตั้งแต่ 23.00 - 04.00 น.
9.สมุทรปราการ ตั้งแต่ 21.00 - 04.00 น.
10.สมุทรสาคร ตั้งแต่ 23.00 - 04.00 น.
11.สระแก้ว ตั้งแต่ 23.00 - 04.00 น.
12.สุพรรณบุรี ตั้งแต่ 23.00 - 04.00 น. 

ภาคใต้ 9 จังหวัด
1.กระบี่ ตั้งแต่ 22.00 - 04.00 น. 
2.ตรัง ตั้งแต่ 22.00 - 03.00 น.
3.ปัตตานี ตั้งแต่ 22.00 - 04.00 น.
4.พัทลุง ตั้งแต่ 24.00 - 03.00 น. 
5.ภูเก็ต ตั้งแต่ 24.00 - 04.00 น. 
6.ยะลา ตั้งแต่ 22.00 - 04.00 น. 
7.ระนอง ตั้งแต่ 22.00 - 04.00 น.
8.สงขลา ตั้งแต่ 22.00 - 04.00 น.
9.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ 22.00 - 04.00 น.

อัพเดทรายชื่อ 30 จังหวัดขอประชาชนงดออกจากบ้านตามเวลาที่กำหนด

อัพเดทรายชื่อ 30 จังหวัดขอประชาชนงดออกจากบ้านตามเวลาที่กำหนด

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiNews

อัพเดทรายชื่อ 30 จังหวัดขอประชาชนงดออกจากบ้านตามเวลาที่กำหนด