ขั้นตอนการลงทะเบียน "ไทยร่วมใจ" ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านแอปเป๋าตัง

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาคีเครือข่าย เปิดตัวระบบลงทะเบียนฉีดวัคชีนโควิด 19 "ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย"

โดยอำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาล กระจายวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็น "พื้นที่เสี่ยงสูงสุด

ขั้นตอนการลงทะเบียน "ไทยร่วมใจ" ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านแอปเป๋าตัง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้การสนับสนุนฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาระบบ หอการค้าไทยสนับสนุนด้านการประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายในการรับลงทะเบียนจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนฯ ผ่านร้านสะดวกซื้อ ประกอบด้วย 

1.) กลุ่มเซ็นทรัล กรุ๊ป ร่วมให้บริการรับลงทะเบียน ณ ร้าน Family Mart และ  Tops Daily 

2.) บริษัท บิ๊กชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ณ ร้าน Mini Big C บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 

3.) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมให้บริการ ณ ร้าน 7-eleven 

สิทธิผู้ที่สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ไทยร่วมใจ" มีดังนี้ 

1.) อายุตั้งแต่ 18 - 59 ปี
2.) อาศัยอยู่ใน กทม.
3.) ไม่ได้เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยง

ขั้นตอนการลงทะเบียน ไทยร่วมใจ แยกเป็น 3 กลุ่ม 

กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่เคยเข้าร่วมโครงการภาครัฐ โดยมีแอปฯ “เป๋าตัง” จะมีข้อมูลส่วนตัวอยู่ในระบบแล้วจึงไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ สามารถแจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนและรอรับ SMS ยืนยันได้รับการจัดสรรวัคซีน แต่หากลบแอปฯ เป๋าตังไปแล้ว ให้ดำเนินการนัดหมายผ่าน www.ไทยร่วมใจ.com

กลุ่มที่ 2
ได้แก่ กลุ่มที่ "ไม่เคย" เข้าร่วมโครงการภาครัฐ  สามารถลงทะเบียนบนเว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com และรอรับ SMS แจ้งผลการจัดสรรวัคซีน และนัดหมายวัน เวลา สถานที่ฉีดวัคซีน ผ่าน www.ไทยร่วมใจ.com หรือ แอปฯ เป๋าตัง ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
 

กลุ่มที่ 3
ได้แก่ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถให้บุคคลในครอบครัวลงทะเบียนแทนได้ ผ่าน www.ไทยร่วมใจ.comไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ลงทะเบียนแทน โดยระบบจะส่ง SMS แจ้งเตือนตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน หรือ สามารถลงทะเบียนที่ร้านค้าสะดวกซื้อ ณ ร้าน 7-eleven, Family Mart , Tops Daily และ mini Big C ซึ่งเปิดเป็นจุดรับลงทะเบียน ช่วงเวลา 08.30 – 18.00 น. 

โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.64 เวลา 12.00 น. และจะเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.64 เป็นต้นไป  สามารถจองคิวฉีดวัคซีนผ่านการลงทะเบียน www.ไทยร่วมใจ.com หรือ ตามร้านสะดวกซื้อ หรือ ผ่านแอปเป๋าตัง เป็นต้น

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiNews

ขั้นตอนการลงทะเบียน "ไทยร่วมใจ" ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านแอปเป๋าตัง